Prof. Norman M. Kaplan o nadciśnieniu tętniczym od nowa

N.M. Kaplan – Clinical Trials for Hypertension: expectations fulfilled and unfulfilled Hypertension 2007;49;257
Zdaniem Prof. Kaplana, pomimo znacznych postępów, wiedza o nadciśnieniu tętniczym i jego leczeniu jest niepełna, a w niektórych aspektach dość kontrowersyjna.

Dotychczasowe badania jednoznacznie wykazały, że terapia hipotensyjna jest skuteczna w porównaniu z placebo, w prewencji chorób układu krążenia, u osób powyżej 55 roku życia, o podwyższonym ryzyku sercowo-naczyniowym. Interesujące są perspektywy, jakie Kaplan wyznacza praktyce naukowej i klinicznej nadciśnienia tętniczego.

Po pierwsze, należy zrezygnować z badań oceniających jedynie krótkoterminową efektywność terapii hipotensyjnej. Po drugie, randomizowane badania kliniczne powinny objąć również osoby młode i osoby powyżej 80 roku życia. Należy szerzej zbadać problem „przednadciśnienia.” W planowaniu i przeprowadzaniu badań dominującą rolę powinny odgrywać niezależne instytucje.

Po trzecie, urzędy akceptując leki powinny wybierać leki o innowacyjnym charakterze i udowodnionym bezpieczeństwie, kierując się możliwością prowadzenia badań porejestracyjnych leku. Po czwarte, lekarze powinni być monitorowani w ramach systemu oceny jakości, a ich wynagrodzenie mogłoby zależeć od uzyskanej skuteczności terapii hipotensyjnej. Kanonem w ocenie efektów terapii hipotensyjnej powinny się stać systemy monitorowania ciśnienia tętniczego w warunkach ambulatoryjnych.

Wiedzę uzyskaną z randomizowanych badań klinicznych należy przedstawiać lekarzom w formie gotowej do zastosowania w praktyce. Opisane działania wpłyną na poprawę jakości opieki medycznej w ramach funkcjonującej struktury ochrony zdrowia.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2007-02-26

0 replies on “Prof. Norman M. Kaplan o nadciśnieniu tętniczym od nowa”