Poród siłami natury czy planowe cięcie cesarskie?

B. Anthony Armson – Is planned cesarean childbirth a safe alternative? LINK: CMAJ 176;2006:475
W rozwiniętych krajach coraz częściej stawiany jest problem wyboru sposobu urodzenia dziecka: planowe cięcie cesarskie w niepowikłanej ciąży czy też poród siłami natury. Problem ten, na łamach CMAJ, porusza w artykule redakcyjnym B. Anthony Armson.

W Kanadzie częstość wykonywanych cięć cesarskich wzrosła z 5,2% w 1969 roku do 25,6% w 2003, czego nie uzasadnia wzrost powikłań położniczych.

Dane cytowane przez zwolenników cięcia cesarskiego wskazują, że zabiegi te mogą ograniczać choroby dna miednicy mniejszej: częstość wysiłkowego nietrzymania moczu, nietrzymania stolca, wypadania narządów miednicy mniejszej. Mogą także redukować liczebność niewyjaśnionych urodzeń martwych płodów, zakażeń w obrębie jaja płodowego, zaburzeń rytmu serca płodu.

Kontrargumentem według autora, mogącym wpłynąć na decyzje o sposobie rodzenia dziecka są wyniki ostatniej analizy danych dotyczących 46 766 cięć cesarskich (niskiego ryzyka) i 2 292 420 porodów siłami natury (z lat 1991-2005). Analiza wykazała, że w porównaniu do porodu siłami natury, planowe cięcie cesarskie zwiększało 3,1-razy chorobowość kobiet. Wynikało to głównie ze wzrostu nagłych zgonów sercowych, krwiaków ran pooperacyjnych, infekcji połogowych, powikłań zakrzepowo-zatorowych, krwawień oraz konieczności wykonania histerektomii. Bezwzględne liczby powikłań były jednak niewielkie – odpowiednio 27.3/1000 przy cięciu cesarskim i 9.0/1000 przy porodzie naturalnym. Śmiertelność szpitalna matek nie różniła się znamiennie między grupami.

Planowe cięcia cesarskie w innych badaniach stwarzały również zwiększone ryzyko dla płodu: zaburzenia oddychania, nadciśnienie płucne, asfiksja, opóźniona adaptacja neurologiczna, zwiększona szansa na hospitalizację w oddziale intensywnej opieki, opóźnione przystosowanie do karmienie piersią. Kolejną konsekwencją mogą być trudności w zajściu w następną ciążę i jej powikłania.

A zatem, zdaniem autorów kobiety, które jako sposób rodzenia wybierają planowe cięcie cesarskie bez wskazań położniczych muszą być, przed podjęciem decyzji, poinformowane o możliwych powikłaniach zabiegu.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2007-02-13