Drzemka w ciągu dnia zmniejsza ryzyko zgonu wieńcowego

A. Naska i wsp – Siesta in healthy adults and coronary mortality in the general population LINK: Arch Intern Med 2007;167:296
Niektóre rejony geograficzne na mapie świata charakteryzuje wyraźnie mniejsza zapadalność na choroby układu sercowo-naczyniowego. Powyższa obserwacja odnosi się zwłaszcza do populacji śródziemnomorskiej. Dieta śródziemnomorska jest jednym z elementów trybu życia, który odgrywa ważną i udowodnioną w wielu badaniach klinicznych rolę.

Na łamach Archives of Internal Medicine badano inny ze składników trybu życia, o potencjalnym profilaktycznym wpływie na choroby układu krążenia. Autorzy pracy przedstawili analizę prospektywnej obserwacji populacji Grecji, prowadzonej w ramach European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, dotyczącą wpływu drzemki w ciągu dnia (sjesty) na ryzyko zgonu wieńcowego.

Badanie prowadzone przez średnio nieco ponad 6 lat, do 2005 roku, objęło 23681 osób w wieku 20-84 lata, wyjściowo bez choroby niedokrwiennej serca. Wyróżniono kilka dwa „typy” drzemki: regularną – co najmniej 3 razy w tygodniu po minimum 30 minut i okazjonalną. W analizie wieloczynnikowej uwzględniono m.in. wiek, poziom wykształcenia, wskaźniki otyłości, stopień aktywności fizycznej, dietę.

Jakakolwiek drzemka zmniejszała śmiertelność z powodu choroby wieńcowej o 34%, okazjonalna o 12%, a regularna o 37%. Zależność ta była widoczna zwłaszcza u mężczyzn czynnych zawodowo w momencie włączenia do badania, gdzie ryzyko zgonu wieńcowego malało o 64%. Drzemka w ciągu dnia może regulować niekorzystne biologiczne konsekwencje stresu.

Uzyskane wyniki mają istotną wartość praktyczną rozszerzając naszą wiedzę o zdrowym stylu życia i otwierając nowe możliwości profilaktyki.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2007-02-12

0 replies on “Drzemka w ciągu dnia zmniejsza ryzyko zgonu wieńcowego”