Wpływ opieki farmaceutycznej na efektywnośc terapii obniżającej stężenie lipidów we krwi

Collins C, Kramer A, O’day ME, Low MB – Evaluation of patient and provider satisfaction with a pharmacist-managed lipid clinic in a Veterans Affairs medical center Am J Health-Syst Pharm 2006;63:1723
W badaniu ankietowym przeprowadzono ocenę satysfakcji pacjentów i lekarzy z terapii hipolipemizującej, wspomaganej działaniem farmaceuty klinicznego w Louis Stokes Cleveland Veterans Affairs Medical Center. Formularz ankiety przesłanej do pacjentów zawierał pytania dotyczące rodzaju leków stosowanych przez pacjenta, poziomu cholesterolu w osoczu, oraz czy osiągnięty został docelowy poziom lipidów we krwi w zakresie LDL.

W Louis Stokes Cleveland Veterans Affairs Medical Center (LSCVAMC) od września 2003 prowadzona jest opieka farmaceutyczna nad pacjentami z hiperlipidemią. Konsultacje prowadzone są poprzez telefon i w rozmowach bezpośrednich z pacjentami, na życzenie pacjentów. Opiekę sprawuje odpowiedni przeszkolony farmaceuta kliniczny. Opieka obejmuje nadzór nad doborem i dawkowaniem leków oraz edukację w zakresie czynników niefarmakologicznych w leczeniu hiperlipidemii. Ankieta przesyłana do lekarza dotyczyła głównie zadowolenia z usługi wykonywanej przez farmaceutów.

Stopień zadowolenia oznaczano na tzw. skali Likerta (zgadzam się całkowicie, zgadzam się częściowo, nie wiem, nie zgadzam się częściowo, nie zgadzam się całkowicie). Osiągane wartości poziomów lipidów oceniano następnie z zastosowaniem odpowiedniej metody statystycznej. Badania wykonano z udziałem 224 pacjentów i 104 lekarzy. Spośród nich na ankietę odpowiedziało 105 (47%) pacjentów i 49 lekarzy (47%).

Większość pacjentów i lekarzy wyrażało zadowolenie z opieki farmaceutycznej, przy czym 91,4% pacjentów oraz 87,8% lekarzy wyrażało pełne zadowolenie z omawianej usługi farmaceutycznej. Co ważniejsze, odsetek chorych z osiągniętymi z pomocą opieki farmaceutycznej celami terapeutycznymi w zakresie stężenia LDL wzrósł z 8,6% na początku badania do 53,3% w okresie ostatnich pomiarów.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2006-10-09

0 replies on “Wpływ opieki farmaceutycznej na efektywnośc terapii obniżającej stężenie lipidów we krwi”