Zaburzenia psychiczne pogarszają rokowanie u osób nadużywających środków odurzających

Anne Signe Landheim, Kjell Bakken i Per Vaglum – Impact of comorbid psychiatric disorders on the outcome of substance abusers: a six year prospective follow-up in two Norwegian counties LINK: BMC Psych 2007;6:44
Zaburzenia psychiczne mogą mieć wpływ na ryzyko niepowodzenia terapeutycznego u osób leczonych z powodu nadużywania środków odurzających, dowodzą norwescy autorzy oryginalnej pracy opublikowanej w BMC Psychiatry.

Już przed laty zaobserwowano, że większość osób nadużywających środki odurzające ma zaburzenia osobowości i/lub objawy chorób psychicznych. Wiedza na temat wpływu tych zaburzeń na przebieg i rokowanie w tej grupie chorych była jednak skąpa i pochodziła niemal wyłącznie z badań z krótkim okresem obserwacji.

Tę lukę wypełniło badanie Landheim i wsp., przeprowadzone na licznej grupie (n=287) norweskich pacjentów, leczonych z powodu uzależnienia od środków odurzających. Atutem pracy jest długi, sześcioletni czas obserwacji. Wyjściowo kompletowano dane na temat czynników socjo-demograficznych, zaburzeń psychicznych I i II osi oraz stopnia obciążenia psychicznego. Kontrola dokonywana po upływie okresu obserwacji polegała na ocenie stopnia uzależnienia (kwestionariusze AUDIT i DUDIT) i, ponownie, obciążenia psychicznego (HSCL-25).

W ciągu 6 lat zmarło 11% osób uczestniczących w projekcie. W większości byli to mężczyźni nadużywający alkoholu. Siedemdziesiąt procent osób, które przeżyły, miało problemy związane z uzależnieniem w roku poprzedzającym kontrolę. Nie było różnic pod względem częstości nawrotów pomiędzy płciami oraz pomiędzy osobami nadużywającymi alkoholu i innych środków odurzających. Niezależnymi czynnikami ryzyka nawrotu okazały się: młodszy wiek, w którym doszło do uzależnienia oraz duża depresja i agorafobia. Tym samym można sądzić, że leczenie wymienionych zaburzeń może zwiększyć skuteczność terapii uzależnienia. Badanie wskazuje również na potrzebę opracowania skuteczniejszego niż dotychczas programu leczenia i rehabilitacji osób z zachowaniami nałogowymi.

Opracowane na podstawie: BMC Psychiatry / 2006-12-07

0 replies on “Zaburzenia psychiczne pogarszają rokowanie u osób nadużywających środków odurzających”