Udar mózgu – łatwiej zapobiegać niż leczyć

Artykuł redakcyjny – Stroke – prevention is better than cure Lancet 2007;369:247
Ocenia się, że w 2007 roku na świecie umrze około 59 milionów ludzi. Udar mózgu zabije prawie 10% z nich, a miliony tych, którzy przeżyją, uczyni inwalidami.

Artykuły opublikowane w The Lancet i The Lancet Neurology stwarzają okazję do prześledzenia ostatnich zdobyczy nauki związanych z profilaktyką i leczeniem incydentów naczyniowo-mózgowych. Pomimo wielu lat badań alteplaza pozostaje jedyną, zaaprobowaną metodą leczenia udaru niedokrwiennego. Wprawdzie istnieją mocne dowody na bezpieczeństwo i skuteczność altepazy po podaniu dożylnym, wiele szpitali obawia się jednak jej stosowania.

Większość ekspertów argumentuje za tworzeniem profesjonalnych ośrodków leczenia udaru, charakteryzujących się między innymi łatwym dostępem do rezonansu magnetycznego, wykazującego wyższość diagnostyczną nad tomografią komputerową. Stale prowadzi się eksperymenty badawcze nad nowymi metodami leczenia udaru, w tym nad skojarzeniem alteplazy z lekami przeciwpłytkowymi oraz nad sonotrombolizą, to jest wykorzystaniem fal ultradźwiękowych do rozbijania zakrzepów. Trwają również prace nad nowymi lekami trombolitycznymi, z których największe nadzieje budzą desmotoplaza i tenekteplaza. Ocenia się jednak, że nowe, kosztowne metody leczenia będą niedostępne dla większości pacjentów z udarem.

Według WHO, 87% spośród 5.7 milionów ludzi, którzy każdego roku umierają z powodu udaru, pochodzi z krajów o niskich i średnich dochodach. O ile instytucje ochrony zdrowia tych krajów nie wdrożą skutecznych programów profilaktyki, w 2030 roku liczba zgonów wzrośnie do 7.8 milionów. Warto pamiętać, że skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego, modyfikacja diety i walka z nałogiem palenia ocalą znacząco więcej osób, niż najdoskonalsze leki trombolityczne, przeciwpłytkowe i neuroprotekcyjne.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2007-01-27

 

0 replies on “Udar mózgu – łatwiej zapobiegać niż leczyć”