Czy wprowadzenie “polypill” będzie punktem zwrotnym w profilaktyce chorób układu krążenia?

K. Srinath Reddy – The preventive polypill – much promise, insufficient evidence N Engl J Med 2007;356:212
W New England Journal of Medicine opublikowano krótki artykuł przeglądowy K. Srinath Reddy, poświęcony historii i perspektywom stojącym przed politabletką, wciąż niezrealizowanym pomysłem Walda i Law na skuteczną modyfikację czynników ryzyka chorób układu krążenia.

Sprecyzowanie optymalnego składu politabletki nie stanowi już większego problemu. Podawana w profilaktyce pierwotnej powinna zawierać bloker kanałów wapniowych, aspirynę, statynę i inhibitor ACE, zaś podawana w profilaktyce wtórnej trzy ostatnie z wymienionych wcześniej leków i beta-bloker.

Jak wiadomo samo dysponowanie skutecznymi lekami nie przekłada się na sukces terapeutyczny, z uwagi na niski stopień przestrzegania zaleceń dotyczących farmakoterapii. Skala tego zjawiska jest tym większa, im więcej leków należy brać jednocześnie. Wydaje się więc, że politabletka mogłaby rozwiązać te problemy, tym bardziej, że wszystkie jej składniki są dostępne w formie generycznej, co znacząco obniża koszt terapii.

Te domysły, choć oparte na logicznych przesłankach, wymagają weryfikacji w dobrze zaprojektowanych badaniach. Ich przeprowadzenie może ułatwić niedawna deklaracja World Heart Federation, która wyraziła gotowość do współfinansowania prac poświęconych politabletce. Największy entuzjazm dla politabletki wykazały indyjskie kompanie farmaceutyczne, które już rozpoczęły produkcję czteroskładnikowych preparatów. Wkrótce w tej części świata ruszą badania, które pozwolą na zdefiniowanie opłacalności, bezpieczeństwa i stopnia stosowania się do zaleceń związanych ze stosowaniem nowego leku.

Do czasu uzyskania wyników tych prac powszechne promowanie politabletki byłoby, zdaniem autora komentarza działaniem przedwczesnym.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2007-01-18

0 replies on “Czy wprowadzenie “polypill” będzie punktem zwrotnym w profilaktyce chorób układu krążenia?”