Kroki milowe w medycynie, czyli nowa formuła British Medical Journal

Fiona Godlee – Milestones on the long road to knowledge LINK: BMJ 2007;334:(suppl 1) s2
W British Medical Journal (BMJ) zwraca uwagę felieton redakcyjny autorstwa Fiony Godlee. Znane czasopismo medyczne szuka nowej formuły. W zdefiniowaniu profilu ma pomóc lista największych osiągnięć medycyny od czasu opublikowania pierwszego wydania pierwowzoru British Medical Journal, to jest (trudno uwierzyć) od 1840 roku.

Redaktorzy i współpracownicy czasopisma chcą, by stało się ono forum wymiany myśli dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się tymi kluczowymi zagadnieniami. Jaka więc będzie nowa linia BMJ? Odpowiedzi należy szukać wśród kolejnych pozycji listy przełomowych wydarzeń, które ukształtowały współczesną medycynę.

Zdaniem ekspertów BMJ bezdyskusyjnym krokiem milowym było wynalezienie penicyliny i wprowadzenie do użycia badań rentgenowskich. Nie mają również wątpliwości co do podstawowej roli szczepień. Kolejnym kluczowym, choć rzadziej docenianym wydarzeniem, było ich zdaniem opracowanie metody hodowli tkankowej, opracowanie roztworu do doustnego nawodnienia oraz, co bardziej oczywiste, rozwój anestezji. Przy tej okazji warto wspomnieć, że ten ostatni zawdzięczamy w dużej mierze jednemu ze stomatologów, który stosując znieczulenie chciał umocnić swoją pozycję na rynku.

Czytelników, których powyższa lista rozczarowuje i rodzi lęk o przyszłość BMJ, uspokoją kolejne, dość nieoczekiwane kroki milowe w postaci medycyny opartej na dowodach naukowych oraz rozwoju informatyki medycznej. Ostatnie dwa zagadnienia nie od dziś znajdują się w centrum zainteresowania czasopisma i stanowią o jego wyjątkowości.

Wydaje się więc, że zwolennicy obecnej linii British Medical Journal odnajdą w nowej formule czasopisma wszystko, co dotychczas cenili, a jednocześnie będą mieli okazję na bieżąco śledzić najważniejsze wydarzenia decydujące o kształcie współczesnej medycyny.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2007-01-06

0 replies on “Kroki milowe w medycynie, czyli nowa formuła British Medical Journal”