Choroby układu krążenia – problem ogólnoświatowy

Philip A. Poole-Wilson – Cardiovascular Health in Europe: A Global Problem J Am Coll Cardiol 2007;49:117
W Journal of the American College of Cardiology ukazał się artykuł redakcyjny, w którym Poole-Wilson omawia globalne problemy związane z chorobami układu sercowo-naczyniowego, wymieniając między innymi 5 głównych mitów dotyczących tej grupy chorób: (1) choroby sercowo naczyniowe to stosunkowo „miły sposób umierania” (lepiej nie wspominać o tym osobom z niewydolnością serca); (2) spowodowane są „dostatnim życiem” (zapomina się o roli biedy i napięć społecznych); (3) odpowiedzialność za ich występowanie ma charakter personalny (co powoduje że rządy przenoszą koszty leczenia na pacjentów); (4) dotyczą osób starszych, (5) przede wszystkim mężczyzn.

Tymczasem w krajach rozwiniętych choroby z tej grupy nadal stanowią główną przyczynę zgonów. W krajach rozwijających się problem jest nawet większy – z uwagi na większą populację 80% wszystkich zgonów sercowo-naczyniowych na świecie występuje właśnie w tych krajach.

Jak zauważa Poole-Wilson, w ciągu ostatnich 25 lat, dzięki łatwiejszemu przemieszczaniu się, umożliwiającemu wymianę informacji i nawiązywanie kontaktów, a także dzięki internetowi, który stworzył nieoceniony dostęp do informacji naukowych, przestało istnieć wiele barier dla porozumiewania się praktykujących lekarzy. Jednocześnie, w odróżnieniu od, na przykład, prawników czy księgowych, których aktywność zawodową reguluje miejscowe prawo, lekarze zajmują się zdrowiem ludzi, takim samym na całym świecie. Należałoby zatem oczekiwać, że metody leczenia poszczególnych chorób będą w większości krajów podobne.

Tymczasem, jak wynika z piśmiennictwa, rzeczywisty obraz różni się bardzo w poszczególnych krajach. Europa i świat, są zdaniem Poole-Wilsona „laboratorium”, w którym testowane są różne systemy zdrowotne z różnymi środkami przeznaczanymi na opiekę zdrowotną. Ocena ich zalet i wad pozwoli się jeszcze wiele nauczyć, przyczynić się do opracowania nowych rozwiązań i zapoczątkować rzeczywiste zmiany.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2007-01-02

0 replies on “Choroby układu krążenia – problem ogólnoświatowy”