Nowe technologie zmieniają medycynę-przyszłość wg BMJ

Donald C. Combs – Startling technologies promise to transform medicine LINK: BMJ 2006;333:1308
W British Medical Journal ukazał się artykuł poglądowy Combsa, omawiający kilka ciekawych i zaskakujących technologii mogących zmienić w przyszłości medycynę.

Zdaniem autora do jednych z najbardziej obiecujących należy stawianie rozpoznania i leczenie na odległość, indywidualizacja (dostosowywanie do danej osoby) wytwarzania protez i „części zapasowych”, stosowanie automatycznych systemów uwalniających leki oraz inteligentnych pieluch.

Zastosowanie bardziej szczegółowych metod analitycznych, włączając w to biologię molekularną, pozwoli na dokładniejszą ocenę stanu fizjologicznego, anatomicznego i czynnościowego danego pacjenta. Dostępne są obecnie technologie, które poprzez analizę małych próbek płynów fizjologicznych (krew, mocz, odchody), pozwolą na monitorowanie zmian w tkankach i umożliwią identyfikację zakażania patogenami jeszcze w okresie bezobjawowym. Metoda ta może znaleźć zastosowanie w dużych skupiskach ludzi (np. wojsko) do zapobiegania rozwojowi i rozprzestrzenianiu się infekcji.

Innym zastosowaniem może być produkcja pieluszek, które poprzez zmianę zabarwienia będą informować o występowaniu zakażenia. Urządzenia oparte na tej koncepcji są już dostępne, są to tzw. kamizelki życia, analizujące i przesyłające dane dotyczące oddychania i czynności serca.

Przyszłość to także urządzenia monitorujące stężenia cukru, koncentrację substancji związanych z ryzykiem zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego, czy też markerów wybranych patogenów.

Przyszłość medycyny to także nanotechnologie, które umożliwią produkcję nie tylko łat naczyniowych i sztucznej skóry, ale także łat narządowych (wątroba, nerki), sztucznych żył i tkanek umożliwiających gojenie ran.

Coraz częściej wykorzystywane są nowe metody postępowania wykorzystujące fale świetlne, radiowe i cieplne, np. wykorzystywanie niektórych części widma światła w terapii nowotworów, niszczenie tkanek raka za pomocą impulsów bioelektrycznych oraz niszczenie tłuszczu bez uszkadzania innych komórek, za pomocą odpowiednich impulsów laserowych.

Niedaleka przyszłość to również roboty umożliwiające operowanie na odległość. Przykładem jest model robota kardiochirurgicznego da Vinci, pozwalającego na przeprowadzanie zabiegów na sercu. Technologia przyszłości to także tworzenie modeli i systemów edukacyjnych dla lekarzy i studentów, pozwalających na szkolenie medyczne przed kontaktem z pacjentem.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2007-12-23

0 replies on “Nowe technologie zmieniają medycynę-przyszłość wg BMJ”