Regularne przyjmowanie leków hipotensyjnych a ryzyko epizodu sercowo-naczyniowego

Mark R. Nelson i wsp – Self-reported adherence with medication and cardiovascular disease outcomes in the Second Australian National Blood Pressure Study (ANBP2) LINK: MJA 2006;185:487
Nieregularne przyjmowanie leków hipotensyjnych powszechnie uznawane jest za jedną z istotnych przyczyn złej kontroli ciśnienia krwi u osób z nadciśnieniem tętniczym. Jak dotychczas jednak nie przeprowadzano badań, które odpowiedziałyby na pytanie, czy przerwy w zażywaniu leków obniżających ciśnienie wiążą się z ryzykiem wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych nadciśnienia.

Zagadnieniem tym zajęła się grupa badaczy australijskich. Wyniki badań zostały opublikowane w Medical Journal of Australia. Autorzy w 2000 roku wysłali ankiety do ponad 6 tysięcy chorych z nadciśnieniem, uczestniczących w prospektywnym, kohortowym badaniu Second Australian National Blood Pressure Study (ANBP2). Ankiety zawierały cztery pytania, opracowane przez Morisky i wsp.: 1. czy zdarzało się, że zapomniałeś przyjąć swoje leki?; 2. czy zdarzało się, że nie dbałeś o regularne przyjmowanie leków?; 3. czy odstawiłeś kiedyś swoje leki, bo poczułeś się lepiej?; 4. czy odstawiłeś kiedyś swoje leki, bo poczułeś się gorzej?.

Odpowiedzi 67% ankietowanych zestawiono z zebranymi w 2001 roku informacjami dotyczącymi zgonów oraz wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego wśród uczestników badania. Stwierdzono, że chorzy stosujący się do zaleceń (odpowiedzi “nie” na wszystkie pytania) mieli znacząco niższe ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego (HR 0.81; 95% CI, 0.67 – 0.98; p=0.03). Osoby, które odpowiedziały “tak” na pierwsze pytanie, obciążone były znacząco wyższym ryzykiem zawału serca, udaru mózgu lub zgonu, w porównaniu do pozostałych uczestników badania (współczynnik ryzyka HR 1,28; CI 1,04-1,57; p=0,02).

Według autorów pracy, pierwsze pytanie z zastosowanej przez nich ankiety może ułatwić lekarzom identyfikację chorych obciążonych podwyższonym ryzykiem wystąpienia poważnego epizodu sercowo-naczyniowego, co pozwoli wdrożyć działania na rzecz poprawy przestrzegania zaleceń.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 2007-11-06

0 replies on “Regularne przyjmowanie leków hipotensyjnych a ryzyko epizodu sercowo-naczyniowego”