Statyny a rokowanie w pozaszpitalnym zapaleniu płuc

Sumit R. Majumdar i wsp – Statins and outcomes in patients admitted to hospital with community acquired pneumonia: population based prospective study LINK: BMJ 2006;333:999
Wyniki badań obserwacyjnych sugerują, że stosowanie statyn może przyczyniać się do zmniejszenia ryzyka ciężkich zapaleń bakteryjnych, a także wiązać się z lepszym rokowaniem w przypadku ich wystąpienia. Wpływ statyn na rokowanie tłumaczony jest ich efektem plejotropowym, obejmującym m.in. działanie przeciwzapalne i hamowanie powstawania wolnych rodników tlenowych.

Na łamach czasopisma British Medical Journal opublikowano pracę kanadyjskich badaczy, którzy w prospektywnym badaniu podjęli się weryfikacji powyższej hipotezy. W pracy wykorzystano dane blisko 3,5 tysiąca chorych, hospitalizowanych w kanadyjskim mieście Edmonton, w stanie Alberta, w latach 2000-2002, z rozpoznaniem zapalenia płuc; spośród nich 325 przyjmowało statynę przez co najmniej tydzień przed przyjęciem do szpitala.

Punkt końcowy badania, na który składały się zgon w szpitalu i umieszczenie w oddziale intensywnej opieki medycznej, wystąpił u 8 % chorych przyjmujących statynę oraz u 10 % chorych nie przyjmujących tego leku. Różnica ta mogłaby potwierdzać dotychczasowe sugestie korzystnego działania statyn. Autorzy przeprowadzili jednak także analizę wieloczynnikową, w której uwzględnili m.in. wiek chorych, choroby współistniejące, pobyt w domu opieki oraz przebyte szczepienia ochronne. Uzyskane wyniki nie wskazywały już na ochronny wpływ statyn na przebieg zapalenia płuc. Współczynnik ryzyka wystąpienia punktu końcowego w grupie chorych leczonych statynami w stosunku do grupy pozostałych chorych wynosił 1,12 (przedział ufności 0,77-1,64).

Może to dowodzić, że statyny zlecane są głównie osobom młodszym i w lepszym stanie ogólnym, natomiast osoby bardziej schorowane i w zaawansowanym wieku nie otrzymują tego leku. Według autorów fakt ten może tłumaczyć dotychczasowe wyniki badań obserwacyjnych, które wskazywały na korzystny wpływ statyn na przebieg ciężkich zakażeń bakteryjnych.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2006-11-11

0 replies on “Statyny a rokowanie w pozaszpitalnym zapaleniu płuc”