Medycyna psychosomatyczna nowa podspecjalizacja dla psychiatrów w USA

C.G. Lyketsos i wsp – Psychosomatic medicine: A new psychiatric subspecialty in the U.S. focused on the interface between psychiatry and medicine LINK: Eur J Psychiat 2006;20:165
Na łamach European Journal of Psychiatry poinformowano o zaaprobowaniu przez American Board of Medical Specialties i utworzeniu w Stanach Zjednoczonych Medycyny Psychosomatycznej, jako nowej podspecjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

Do obszaru zainteresowań medycyny psychosomatycznej zalicza się przede wszystkim pogranicze między chorobami organicznymi a szeroko rozumianymi zaburzeniami psychicznymi. Z jednej strony są to zaburzenia psychiczne np. zespoły depresyjne, które powstają na tle ciężkich chorób somatycznych (nowotwory, niewydolność serca, cukrzyca), z drugiej są to problemy związane z leczeniem chorób organicznych, u osób z rozpoznanymi i zdefiniowanymi jednostkami chorób psychicznych.

W zakresie zainteresowań medycyny psychosomatycznej znajdują się również problemy psychiczne chorych poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym, obciążonych stresem wynikającym z rozpoznania (np. AIDS), osób przyjmowanych do oddziałów klinicznych po dokonanej próbie samobójczej, chorych z zaburzeniami psychicznymi (delirium, otępienie) rozwijającymi się w naturalnym przebiegu chorób somatycznych (choroba Alzheimera, otępienie w przebiegu naczyniowych chorób mózgu, AIDS) oraz problemy medyczne osób uzależnionych. Listę zamykają zaburzenia o podłożu psychologicznym, manifestujące się pod postacią dolegliwości somatycznych.

Stwierdzono, że zaburzenia depresyjne zwiększają ryzyko zgonu z powodu zawału mięśnia serca, ryzyko udaru mózgu; u osób z cukrzycą obserwuje się pogorszenie kontroli metabolicznej, natomiast u chorych z otępieniem i depresją funkcjonowanie w życiu codziennym w większym stopniu uzależnione jest od opiekunów. Leczenie i rozpoznawanie tych zaburzeń może nie tylko poprawić stosowanie się pacjentów do zaleceń leczniczych, ale zmniejszyć ilość przewlekłych powikłań chorób i wynikającą z tego śmiertelność.

Wymogiem współczesnej medycyny stał się krok zaproponowany przez towarzystwa medyczne w USA, proponujące wykształcenie kadry specjalistów medycyny psychosomatycznej i zorganizowanie opieki medycznej zapewniającej dostęp do lekarzy tej specjalności.

Opracowane na podstawie: European Journal of Psychiatry / 2006-12-17

0 replies on “Medycyna psychosomatyczna nowa podspecjalizacja dla psychiatrów w USA”