Otyłość czy niska aktywność fizyczna-co ma wiekszy wpływ na ryzyko cukrzycy typu 2 u kobiet?

J.S. Rana i wsp – Adiposity compared with physical inactivity and risk of type 2 diabetes in women Diabetes Care 2007;30:53
Badanie DPP wykazało korzystny wpływ modyfikacji stylu życia na prewencję cukrzycy typu 2. Nie jest jednak określone, który z elementów stylu życia: niska aktywność fizyczna, czy też nieprawidłowa masa ciała wywiera silniejszy wpływ na ryzyko cukrzycy typu 2.

Na łamach Diabetes Care zagadnienie to, w odniesieniu do kobiet obserwowanych w ramach Nurses’ Health Study, przedstawili Rana i wsp. Posługując się, zbieranymi w latach 1986-2002 danymi z ankiet 68907 dorosłych kobiet autorzy pracy zidentyfikowali 4030 świeżych zachorowań na cukrzycę typu 2.

W analizie wieloczynnikowej stwierdzili, że ryzyko cukrzycy rosło 3,1-raza, 9.8-raza; 14,84-raza, 23,98-raza i 27,96-raza dla BMI odpowiednio: 23,0-24,9; 27-29,9; 30-32,9; 35-39,9 i >40 kg/m2, w odniesieniu do BMI<21 kg/m2. Podobną zależność w analizie wieloczynnikowej obserwowano dla obwodu talii, gdzie ryzyko cukrzycy rosło 21,44-raza dla obwodu talii > 90 cm, w odniesieniu do talii <71 cm.

Aktywność fizyczną oceniono ilościowo wyrażając ją w MET – godzinach umiarkowanego lub dużego wysiłku fizycznego, wykonywanego w ciągu tygodnia. Najmniejsza aktywność fizyczna <2,1 MET-godzin/tydzień wiązała się z 1,66 krotnym wzrostem ryzyka cukrzycy typu 2, w odniesieniu do aktywności najwyższej tj. 21,8 MET-godzin/tydzień. Intensywność marszu, który był najczęstszą formą wysiłku fizycznego, również określała szanse rozwoju hiperglikemii. Dla najwolniejszego tempa marszu <3,2 km/h ryzyko rozwoju cukrzycy było 1,3-raza większe, w porównaniu z marszem z prędkością 4,8-6,2 km/h. Korzystny wpływ wysiłku w porównaniu z analizowanymi wskaźnikami otyłości był wyraźnie mniejszy, pozostawał jednak niezależny od BMI i obwodu talii.

A zatem, utrata masy ciała powinna być, zgodnie z sugestią autorów, pierwszoplanowym celem prewencji cukrzycy typu 2.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2007-01-17

0 replies on “Otyłość czy niska aktywność fizyczna-co ma wiekszy wpływ na ryzyko cukrzycy typu 2 u kobiet?”