Rodzinny kontekst dolegliwości- ważne informacje dla lekarza

M.Cardol – All in the family: headaches and abdominal pain as indicators for consultation patterns in families LINK: Ann Fam Med 2006;4:506
U podłoża podobieństw problemów zdrowotnych w rodzinie i wynikających z tego zachowań leżą, według założeń teoretycznych, m.in. podobne genotypy, skłonność do kojarzenia się w małżeństwa osób na zasadzie podobieństw, podobne elementy socjalizacji zachowań w rodzinie (wykształcenie podobnych wzorów rozpoznawania chorób i zachowań w przypadku ich wystąpienia), warunki i styl życia panujące w rodzinie.

Na łamach Annals of Family Medicine przedstawiono problem zależności między występowaniem wśród członków rodziny powszechnych drobnych dolegliwości, takich jak ból głowy i bóle brzucha, a charakterem i częstością wizyt lekarskich jej członków. W badaniu dzieci poniżej 12 roku życia oraz członków ich rodzin przeanalizowano częstość i powody wizyt u lekarzy ogólnie praktykujących. Trwającym rok czasu badaniem objęto 31309 rodzin, których dzieci zgłaszały się z powody bólów brzucha, bólów głowy, innych łagodnych dolegliwości, urazów czy chorób przewlekłych (np. astmy, cukrzycy)

Różnice w częstotliwości kontaktów rodzin z lekarzem w dużym odsetku przypadków mogły być wytłumaczone uwarunkowaniami dzielonymi przez członków rodziny. W przypadku dzieci, które zgłaszały się z powodu bólów głowy, uwarunkowania rodzinne w 48% tłumaczyły częstość lekarskich wizyt matek i córek, a w przypadku bólów brzucha wskaźnik ten dla matek i córek wyniósł 35%. Podobne zależności dla bólów brzucha i bólów głowy stwierdzono również dla par ojciec-syn i matka- syn. Zależności tych nie obserwowano jednak dla par ojciec-matka, jak również sytuacji, gdy dziecko zgłosiło się z powodu urazu kostno-mięśniowego.

Wyniki badania wskazują, że genetyczne i pozagenetyczne czynniki rodzinne mogą odpowiadać za wzory kontaktów członków rodziny ze służbą zdrowia, a ich rozpoznanie powinno stanowić element procesu diagnostycznego.

Opracowane na podstawie: Annals of Family Medicine / 2006-12-17

0 replies on “Rodzinny kontekst dolegliwości- ważne informacje dla lekarza”