Szczepionka przeciwko nadciśnieniu tętniczemu?

Joel Menard – A vaccine for hypertension J Hypertension 2007;25:41
W artykule opublikowanym w Journal of Hypertension Joel Menard analizuje możliwość wdrożenia szczepionki przeciwko nadciśnieniu tętniczemu. Podstawą komentarza są dwie prace opublikowane w tym samym numerze pisma, odnoszące się do korzyści uzyskiwanych z zahamowania układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAS).

Zainteresowanie budzi zwłaszcza doniesienie, w którym autorzy zastosowali cząstkę białka przypominającą budową wirusa, która poprzez połączenie N-końcowego aminokwasu z sekwencją zawierającą cysteinę ograniczała aktywność angiotensyny drugiej. Cząstka ta została już zastosowana eksperymentalnie w badaniach na szczurach oraz u ludzi i nazwana przez autorów szczepionką.

Stosowanie szczepionki przeciwko układowi RAS, jak zauważa autor komentarza, nie jest koncepcją nową i datuje się już od pracy Goldblatta (1951), w której wykorzystywano tzw. zmodyfikowaną reninę. Autor podkreśla jednak, że samo słowo szczepionka może wprowadzać w błąd, gdyż w opisanych sytuacjach nie mamy do czynienia ze stymulacją limfocytów T.

Wątpliwości autora budzi także bezpieczeństwo przedstawionego postępowania. Joel Menard podkreśla, że znacznie bardziej potrzebne w skali społecznej są szczepionki przeciwko AIDS, malarii czy niektórym rodzajom nowotworów. W aspekcie terapii hipotensyjnej powinniśmy bardziej koncentrować się na skutecznej farmakoterapii, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Wdrożenie prawdziwej szczepionki przeciw nadciśnieniu, chociaż bardzo pożądane, powinno być zdaniem autora poprzedzone kompleksową oceną efektów immunizacji przeciwko elementom RAS, a także rozstrzygnęciem kwestii etycznych.

Opracowane na podstawie: Journal of Human Hypertension / 2007-01-17

0 replies on “Szczepionka przeciwko nadciśnieniu tętniczemu?”