W jakim kierunku zmierzają prace badawcze nad nadciśnieniem tętniczym?

Albert Zanchetti – Where is hypertension research going? J Hypertension 2007;25:1
W komentarzu redakcyjnym opublikowanym w Journal of Hypertension Alberto Zanchetti polemizuje z tezą, że nadciśnienie tętnicze nie jest już atrakcyjnym polem prowadzenia prac naukowych.

W samym roku 2006 do redakcji pisma wpłynęło około 900 artykułów z tej dziedziny, co stanowi istotny wzrost, w porównaniu do 686 w roku 2005.

Autor komentarza podkreśla, że ciągle istnieją możliwości wdrażania nowych projektów naukowych, związane na przykład z prewencją i leczeniem nadciśnienia tętniczego w krajach rozwijających się, gdzie zapadalność na nadciśnienie narasta w sposób szczególny.

Innym ważnym problemem badawczym mogą być metody osiągania pożądanej kontroli ciśnienia (<140/90 mmHg oraz <130/80 mm Hg u osób z cukrzycą), zanim choroba doprowadzi do powikłań narządowych. To właśnie, zdaniem autora, wydaje się największą przeszkodą w terapii. Zalecane wartości ciśnienia tętniczego osiągane są zaledwie w 50-60% przypadków. Na uwagę zasługuje wcześniejsze wdrożenie leczenia i objęcie nim zarówno osób starszych jak i osób młodych (o podwyższonym względnym ryzyku sercowo-naczyniowym).

Zdaniem autora, projekty naukowe mogą także dotyczyć genetyki nadciśnienia tętniczego, a także leczenia niefarmakologicznego, które mogłoby być zastosowane u dużej części populacji (zwłaszcza u tych osób, u których zgodnie z definicją Seventh Report of the Joint National Committee można rozpoznać “przednadciśnienie”).

Autor w podsumowaniu twierdzi, że prezentowane opinie są jego własnymi, ale w dużej części są zgodne z opiniami badaczy zajmujących się nadciśnieniem tętniczym.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2007-01-17

0 replies on “W jakim kierunku zmierzają prace badawcze nad nadciśnieniem tętniczym?”