Nieuzasadniona antybiotykoterapia w ostrych infekcjach dróg oddechowych – nowe spojrzenie na stary problem

John Hickner – A new look at an old problem: inappropriate antibiotics for acute respiratory infections LINK: Ann Fam Med 2006;4:484
W Annals of Family Medicine ukazał się ciekawy artykuł przeglądowy, poświęcony zagadnieniu, które choć dyskutowane od lat, wciąż budzi wątpliwości, czyli antybiotykoterapii w ostrych infekcjach górnych dróg oddechowych.

Pomimo, że olbrzymia większość tych zakażeń ma etiologię wirusową, antybiotyki są przepisywane w 78% przypadków ostrego zapalenia oskrzeli, 65% przypadków ostrego zapalenia gardła i w 81% przypadków ostrego zapalenia zatok (dane amerykańskie). Powyższe liczby nie zmniejszają się w istotny sposób pomimo licznych, zakrojonych na szeroką skalę programów edukacyjnych.

Rodzi się pytanie o to, co zmotywuje lekarzy do rzadszego sięgania po leki przeciwbakteryjne? Może jednoznaczne dowody na to, że pacjenci wcale tego nie oczekują?

Takich dowodów dostarcza badanie obserwacyjne przeprowadzone przez van Driela i wsp. Jego autorzy analizowali najczęstsze przyczyny poszukiwania pomocy lekarskiej przez 298 osób z bólem gardła. W pierwszej trójce znalazły się: ustalenie przyczyny objawu, złagodzenie bólu i uzyskanie informacji o przebiegu choroby. Otrzymanie recepty na antybiotyk znalazło się na 11 miejscu!

W kolejnym badaniu (de Suttera i wsp.), dotyczącym ostrych infekcji górnych dróg oddechowych, oceniano wartość różnych konstelacji objawów ostrego zapalenia zatok w prognozowaniu jego etiologii. Okazało się, że cięższy przebieg choroby i jej przewlekanie się nie wskazują na zakażenie bakteryjne, a wpływ antybiotyków na obraz kliniczny jest niemal niezauważalny.

Tym samym, lekarze pierwszego kontaktu, do których zgłaszają się osoby z ostrą infekcją dróg oddechowych, powinni podkreślać łagodny i samoograniczający się charakter dolegliwości i skupić się na leczeniu objawowym, przesuwając rozważania nad zastosowaniem lub nie zastosowaniem antybiotyku na drugi plan.

Opracowane na podstawie: Annals of Family Medicine / 2006-12-02

0 replies on “Nieuzasadniona antybiotykoterapia w ostrych infekcjach dróg oddechowych – nowe spojrzenie na stary problem”