Powrót do przyszłości: przewidywania co do przyszłości medycyny w latach 80-tych

Rob Stepney – Back to the future: how good are doctors at gazing in the crystall ball? LINK: BMJ 2006;333:1311
Przed 20 laty przeprowadzono intrygujący eksperyment, w którym wzięło udział 227 ekspertów z różnych dziedzin medycyny. Ich zadanie było proste: mieli przewidzieć rozwój nauk medycznych w pierwszych latach XXI wieku. Czy misja zakończyła się powodzeniem? Szukając odpowiedzi warto sięgnąć po artykuł Roba Stepneya, opublikowany w British Medical Journal.

Przyszłość onkologii błędnie wiązano z substancjami modyfikującymi odpowiedź biologiczną, np. interleukinami i interferonami. Co więcej, aż 60% specjalistów było zdania, do 2000 roku pojawią się szczepionki przeciwko poszczególnym rodzajom nowotworów.

Pomimo złych przesłanek, eksperci bardzo celnie przewidzieli średnie 5-letnie przeżycie osób z nowotworem złośliwym, które w 2002 roku wynosiło 65%. Na trafnej liście nowotworów, co do których leczenia miał nastąpić największy postęp (krwi, piersi prostaty, jajników), zabrakło raka jelita grubego.

Pytani o przyszłość chorób układu krążenia eksperci prawidłowo wskazywali na trombolizę jako podstawową metodę leczenia ostrych incydentów wieńcowych. Wielkie i uzasadnione nadzieje wiązali z angioplastyką. Sceptycznie oceniali postęp w transplantacji serca. Nie potwierdziły się ich prognozy dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania na pomostowanie aortalno-wieńcowe. Zbyt optymistycznie zakładali, że poradnictwo żywieniowe rozwiąże problem otyłości w krajach Zachodnich.

Prognozując przyszłość chorób zakaźnych trafnie ocenili liczbę przypadków AIDS w USA, choć przeliczyli się sądząc, że do 2000 roku pojawi się szczepionka przeciw tej chorobie, a 10 lat później skuteczna metoda jej leczenia. Przewidzieli opracowanie szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby i fiasko prac nad szczepionką przeciw herpes i malarii. Podsumowując, lekarze potrafią wróżyć, choć przewidując przyszłość wykazują niekiedy nadmierny optymizm.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2007-12-23

0 replies on “Powrót do przyszłości: przewidywania co do przyszłości medycyny w latach 80-tych”