Osoby z cukrzycą zaniżają ilość i wielkość spożywanych posiłków

Agnes Salle, Miriam Ryan i Patrick Ritz – Underreporting of food intake in obese diabetic and nondiabetic patients Diab Care 2006;29:2726
Osoby z cukrzycą wykazują tendencję do zaniżania ilości i wielkości posiłków, twierdzą autorzy oryginalnego badania opublikowanego w Diabetes Care. Zjawisko zaniżania zawartości energetycznej diety przez osoby z otyłością nie jest nowe i zostało dobrze udokumentowane. Pomimo to przez lata uważano, że nie dotyczy ono osób z cukrzycą, których od manipulacji danymi na temat diety miała powstrzymywać świadomość potencjalnie niekorzystnych następstw choroby.

Obecnie można twierdzić, że spojrzenie na ten problem było zbyt optymistyczne. Przemawiają za tym między innymi wyniki omawianej pracy Salle i wsp. W badaniu wzięli udział otyli chorzy na cukrzycę i   otyłe osoby bez cukrzycy jako grupa kontrolna. Wszyscy uczestnicy wypełniali kwestionariusze z pytaniami na temat częstości, wielkości i składu posiłków. Uzyskane wyniki weryfikowano następnie metodą “podwójnie znakowanej wody”, pozwalającą na wiarygodną ocenę całkowitego wydatku energetycznego i uznawaną za obiektywny wykładnik wiarygodności w raportowaniu składu diety.

Całkowity wydatek energetyczny i wydatek energetyczny w spoczynku nie wykazywały istotnych różnic pomiędzy grupami. Z kolei, zawartość energetyczna diety podawana przez osoby z cukrzycą była znamiennie niższa od podawanej przez osoby bez cukrzycy i o 22% niższa od niezbędnej do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych. Co ciekawe, skład i wielkość posiłków zaniżali wszyscy chorzy na cukrzycę biorący udział w badaniu. Skala tego problemu była większa w przypadku kobiet. Rzeczywistą zawartość energetyczną diety uzyskiwano mnożąc tę podawaną przez osoby z cukrzycą przez 2.5.

Bez odpowiedzi pozostaje pytanie o przyczyny tego specyficznego zachowania chorych na cukrzycę. Ich zdefiniowanie niewątpliwie pomogłoby w opracowaniu skutecznych działań edukacyjnych.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2006-12-14

0 replies on “Osoby z cukrzycą zaniżają ilość i wielkość spożywanych posiłków”