Wareniklina – nowa nadzieja na rzucenie palenia?

Steven A. Schroeder – Trials that matter: varenicline: a designer drug to help smokers quit Ann Intern Med 2006;145:784
Na amerykańskim rynku pojawiła się wareniklina, nowy lek wspomagający rzucenie palenia. Artykuł na ten temat ukazał się w Annals of Internal Medicine.

Wprawdzie odsetek osób uzależnionych od nikotyny w krajach Zachodnich osiągnął historyczne minimum, jednak wciąż wielu palaczy przeżywa kolejne rozczarowania związane z nieudanymi próbami rzucenia nałogu. Czy wareniklina zmieni ich sytuację?

Lek działa na szczególny podrodzaj receptorów nikotynowych, czyniąc je niedostępnymi dla nikotyny i zwiększając wydzielanie dopaminy. W ostatnim czasie w Journal of American Medical Association opublikowano  randomizowane i kontrolowane badania dotyczące warenikliny.

W jednym z nich, interwencja farmakologiczna wiązała się z wysokim odsetkiem abstynencji od papierosów pomiędzy 9 a 12 tygodniem leczenia (44%). Rok bez papierosa przetrwało 21.9% osób otrzymujących wareniklinę przez początkowe 12 tygodni. Lek łagodził objawy odstawienia i potrzebę ponownego sięgnięcia po papierosy. Wareniklina była co najmniej równie skuteczna jak bupropion.

W kolejnej pracy, w której głównym mierzonym parametrem był odsetek abstynencji przy leczeniu podtrzymującym, 52 tygodnie bez papierosa wytrzymało 43.6% osób stosujących lek. Interwencja wykazywała znamienną wyższość nad placebo. Co ważne, przyrost masy ciała po rzuceniu palenia był porównywalny w grupie z warenikliną i placebo i wynosił odpowiednio 3.62 kg i 4.03 kg.

Podsumowując, pojawienie się warenikliny jest nowym sygnałem dla lekarzy, ale też palaczy zniechęconych nieudanymi próbami rzucenia nałogu. Z drugiej strony, wyniki dotychczasowych badań każą przypuszczać, że dla wielu uzależnionych od nikotyny nowy lek będzie kolejnym rozczarowaniem. Niemniej, wobec ubóstwa farmakologicznych metod wspomagających rzucenie palenia, każda kolejna jest światełkiem w tunelu.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2006-11-21

0 replies on “Wareniklina – nowa nadzieja na rzucenie palenia?”