Rak piersi rozpoznawany pomiędzy skriningowymi mammografiami

Patricia A. Carney i wsp – Discovery of breast cancers within 1 year of a normal screening mammogram: how are they found? LINK: Ann Fam Med 2006;4:512
W Annals of Family Medicine opublikowano wyniki badania, którego autorzy podjęli próbę scharakteryzowania raków piersi rozpoznawanych w okresie pomiędzy kolejnymi przesiewowymi mammografiami. Warto przypomnieć, że czułość mammografii jako narzędzia skriningowego waha się od 72.4% do 80.1%. Tym samym, aż 20-28% wszystkich guzów jest pomijanych.

Carney i wsp. objęli analizą 143 kobiety z rakiem wykrytym pomiędzy mammografiami i 481 kobiet z nowotworem rozpoznanym w ramach skriningu. Następnie dotarli do lekarzy pierwszego kontaktu, opiekujących się kobietami z pierwszej grupy i zadali im pytanie, jakie okoliczności towarzyszyły wykryciu raka u ich pacjentek.

Okazało się, że porównywane grupy różniły się częstością występowania raka piersi w rodzinie (30.1% w grupie z rakiem wykrytym pomiędzy badaniami przesiewowymi i 13.6% w grupie z rakiem wykrytym w ramach skriningu). Niemal u połowy kobiet z pierwszej grupy raka wykrywano w zaawansowanym stadium. W 16.8% przypadków guz piersi był rozpoznawany przez lekarza pierwszego kontaktu w trakcie rutynowego badania. W 44% przypadków powodem poszukiwania pomocy lekarskiej było samodzielne wykrycie guzka przez kobietę i wcześniejszy rak piersi u niej samej lub w jej rodzinie.

Podsumowując, kobiety z grup wysokiego ryzyka raka piersi, to jest te, u których nowotwór rozpoznawano już wcześniej lub u których występuje on rodzinnie, powinny podlegać ściślejszemu nadzorowi, polegającemu nie tylko na okresowych badaniach mammograficznych, ale też na częstszych niż zwykle badaniach lekarskich oraz odpowiedniej edukacji.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2006-12-17

0 replies on “Rak piersi rozpoznawany pomiędzy skriningowymi mammografiami”