Prewencja cukrzycy długoletnie korzyści

R.B. Goldberg – Lifestyle interventions to prevent type 2 diabetes Lancet 2006;368:1634
Prognozy epidemiologiczne dotyczące chorobowości z powodu cukrzycy typu 2 nie są korzystne. Przewiduje się, że do 2025 roku liczba chorych na świecie osiągnie 333 miliony. Wprowadzenie prewencji cukrzycy typu 2 mogłoby ograniczyć ten niekorzystny trend.

Zagadnienie to komentuje na łamach The Lancet Ronald B. Goldberg. Przypomina, że intensywna modyfikacja stylu życia u osób z upośledzoną tolerancją glukozy, prowadzona w ramach programów Diabetes Prevention Programme i Finish Diabetes Prevention Study (FDPS), spowodowała ograniczenie liczby nowych przypadków cukrzycy typu 2 w okresie 3-4 letnim o 58%.

Autorzy badania FDPS przedłużyli o dalsze 3 lata obserwację badanej grupy, nie prowadząc już aktywnych konsultacji dotyczących modyfikacji stylu życia. Mimo to nadal obserwowali istotną statystycznie, wynoszącą 36% redukcję liczby nowych przypadków cukrzycy typu 2. W łącznie 7-letnim badaniu FDPS modyfikacja stylu życia przyczyniła się do zmniejszenia liczby nowych przypadków cukrzycy o 43% (artykuł oryginalny w tym samym numerze Lancet). Podobną redukcję ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 (46%) uzyskano w 6-letnim programie prewencji cukrzycy w Chinach (Da Qing).

Prace wskazują jednak, że modyfikacja stylu życia musi mieć złożony charakter i nie obejmować wyłącznie porady medycznej. Należy prowadzić program o odpowiedniej strukturze organizacyjnej, intensywności i częstości kontaktów z osobami z grupy ryzyka cukrzycy. Dane i odpowiednie projekcje statystyczne wskazują, że metody prewencji cukrzycy oferowane przez 3 lata u osób z podwyższonym ryzykiem wywierają wieloletni korzystny efekt profilaktyczny i charakteryzują się korzystnymi wskaźnikami efektywności kosztowej.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2006-11-11

0 replies on “Prewencja cukrzycy długoletnie korzyści”