Blaski i cienie metod skiriningu raka jelita grubego

Hernant K. Roy, Vadim Backman i Michael J. Goldberg – Colon cancer screening. The good, the bad, and the ugly Arch Intern Med 2006;166:2177
W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki badania El-Seraga i wsp., którzy analizowali trendy w badaniach przesiewowych raka jelita grubego w licznej grupie amerykańskich weteranów wojennych. Na kanwie tej pracy powstał krótki artykuł przeglądowy podsumowujący dotychczasowe doświadczenia z badań przesiewowych w kierunku tego nowotworu w ogólnej populacji.

Kolonoskopia, najbardziej inwazyjne, ale też najdokładniejsze narzędzie skriningowe, zmniejsza nie tylko śmiertelność, ale też zapadalność na raka jelita grubego, gdyż umożliwia usuwanie polipów gruczolakowatych, które są prekursorem nowotworu. Nawet rozwinięte systemy ochrony zdrowia nie są jednak przygotowane do objęcia skriningiem kolonoskopowym całej docelowej populacji, to jest wszystkich osób pomiędzy 50 a 65 rokiem życia.

Tym samym, zdaniem autorów, kluczową rolę odgrywa zawężenie liczby osób badanych endoskopowo do tych, których przy użyciu prostych metod zakwalifikowano do grupy wysokiego ryzyka raka jelita grubego. Znalezienie wiarygodnej, taniej i nieinwazyjnej, wstępnej metody diagnostycznej nie jest proste. Testy na obecność krwi utajonej w kale oferują nieco ponad 27-procentową czułość w rozpoznawaniu zaawansowanych gruczolaków. Czułość badania markerów metylacji DNA w kale jest jeszcze niższa (18.2%). Czas wlewów doodbytniczych szybko odchodzi w przeszłość. Z kolei, dane na temat przydatności kolonografii przy użyciu CT są niejednoznaczne. Nie bez znaczenia jest fakt, że u 20-30% osób z gruczolakami jelita grubego wykrytymi w kolonografii potrzebna jest następowa kolonoskopia z polipektomią.

Podsumowując, istnieje ekonomiczna potrzeba opracowania prostej metody stratyfikacji ryzyka raka jelita grubego, która ograniczyłaby zapotrzebowanie na kolonoskopię. Niestety, obecnie taką metodą nie dysponujemy.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2006-11-13

0 replies on “Blaski i cienie metod skiriningu raka jelita grubego”