Skład diety ubogowęglowodanowej a ryzyko choroby wieńcowej u kobiet

Thomas L. Halton i wsp – Low-carbohydrate-diet score and the risk of coronary heart disease in women N Engl J Med 2006;355:1991
Pomimo sceptycznych opinii ekspertów, diety ubogowęglowodanowe są wciąż popularną metodą odchudzania, o czym świadczą wysokie pozycje kolejnych publikacji poświęconych temu tematowi na listach bestsellerów.

Dane o odległym bezpieczeństwie diet ubogowęglowodanowych są sprzeczne, a wątpliwości wynikają głównie z wysokiej zawartości nasyconych tłuszczów i cholesterolu. W New England Journal of Medicine opublikowano interesująco zaprojektowane badanie (w ramach programu Nurses` Health Study), w którym oceniano wpływ omawianych diet na ryzyko choroby wieńcowej u kobiet.

Do oceny tego parametru posłużono się narzędziem opracowanym specjalnie na potrzeby badania, to jest skalą diety ubogowęglowodanowej, opartą na procentowym udziale węglowodanów, tłuszczów i białka w całkowitej zawartości energetycznej diety. Liczba punktów w tej skali była tym większa, im większy był udział tłuszczów i białka, a mniejszy węglowodanów.

W okresie 20 lat obserwacji zarejestrowano 1994 przypadków choroby wieńcowej w grupie 82 802 kobiet. Po uwzględnieniu czynników zakłócających, względne ryzyko choroby wieńcowej u kobiet z najwyższego kwintyla pod względem punktacji w skali diety ubogowęglowodanowej, wynosiło 0.94 vs najniższy kwintyl (95% przedział ufności, 0.76-1.18). Co ciekawe, diety ubogowęglowodanowe, bogate w białko i tłuszcze pochodzenia roślinnego, wiązały się z umiarkowanym obniżeniem ryzyka choroby wieńcowej (0.70, 0.56-0.88). Jedynym czynnikiem istotnie zwiększającym to ryzyko był wysoki indeks glikemiczny diety. Siłę dodatniej korelacji pomiędzy tymi parametrami oceniono na 1.90 (1.15-3.15).

Podsumowując, dość nieoczekiwanie, diety ubogowęglowodanowe nie tylko nie zwiększają względnego ryzyka choroby wieńcowej u kobiet, ale mogą to ryzyko obniżać, o ile białko i tłuszcze zawarte w tych dietach są pochodzenia roślinnego.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2006-11-09

0 replies on “Skład diety ubogowęglowodanowej a ryzyko choroby wieńcowej u kobiet”