Depresja, lęk i izolacja społeczna wpływają na śmiertelność z powodu niewydolności krążenia

Erika Friedmann i wsp – Relationship of depression, anxiety, and social isolation to chronic heart failure outpatient mortality Am H J 2006;152:940.e1
W American Heart Journal opublikowano wyniki badania, które pogłębia dotychczasową wiedzę na temat zależności pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a ryzykiem kardiologicznym.

Z wcześniejszych badań wiadomo, że depresja, zaburzenia lękowe i izolacja społeczna zwiększają śmiertelność związaną z chorobą wieńcową i ryzyko nagłego zgonu sercowego. Udokumentowano korelację pomiędzy depresją a śmiertelnością związaną z niewydolnością serca (HF). Wpływ pozostałych dwóch rodzajów czynników psychologicznych (zaburzeń lękowych i izolacji społecznej) na rokowanie w HF nie był znany.

Ocena tej zależności była celem badania PFOS (Psychosocial Factors Outcome Study), w którym wzięło udział 153 ambulatoryjnych pacjentów z niewydolnością serca. Źródłem danych na temat stanu psychicznego uczestników były kwestionariusze. W okresie obserwacji wynoszącym średnio 23.6 miesięcy zmarło 15 osób (9.8%).

W analizie uwzględniającej różnice pod względem zastosowanej metody terapii niewydolności serca, depresja, zaburzenia lękowe i izolacja socjalna, okazały się niezależnymi czynnikami prognostycznymi zgonu. Depresja i izolacja społeczna (ale nie zaburzenia lękowe), były wykładnikami ryzyka zgonu, także po uwzględnieniu różnic w danych demograficznych i klinicznych.

Podsumowując, depresja i izolacja społeczna są niezależnymi czynnikami prognostycznymi zgonu u ambulatoryjnych pacjentów z niewydolnością serca.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2006-11-24

0 replies on “Depresja, lęk i izolacja społeczna wpływają na śmiertelność z powodu niewydolności krążenia”