Statyny a ryzyko zgonu i hospitalizacji w niewydolności serca-badanie kohortowe

Alan S. Go i wsp – Statin therapy and risks of death and hospitalization in chronic heart failure JAMA 2006;296;2105
W Journal of Amercian Medical Association (JAMA) ukazały wyniki pracy oryginalnej Go i wsp., poświęconej ocenie wpływu statyn na rokowanie u chorych z niewydolnością serca. W dotychczasowych badaniach, w których analizowano rolę tych leków w prewencji naczyniowych incydentów miażdżycowych, nie uwzględniano pacjentów z upośledzoną funkcją serca.

Celem populacyjnego projektu prezentowanego na łamach JAMA była ocena wpływu leczenia statynami na częstość zgonów i ryzyko hospitalizacji, z uwzględnieniem wpływu wieku, chorób współistniejących, dotychczasowego leczenia i występowania choroby wieńcowej. Do badania włączono 24598 chorych z rozpoznaniem niewydolności serca, nigdy wcześniej nie przyjmujących leczenia hipolipemicznego. Okres obserwacji wynosił 2,4 roku.

W tym czasie leczenie statynami rozpoczęto u 51,4 % osób. Pacjenci, którzy otrzymali takie leczenie byli młodsi, częściej płci męskiej, z chorobami układu sercowo-naczyniowego, cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie. Osoby nie otrzymujące statyn miały gorsze parametry wydolności nerek, rzadziej otrzymywały inhibitory konwertazy oraz leki beta-adrenolityczne.

W trakcie obserwacji zmarło 8235 osób. Stosowanie statyn związane było z mniejszym ryzykiem zgonu (14,5/100 pacjento-lat vs 25,3/100 pacjento-lat, po uwzględnieniu wieku i płci). Podobnie korzystny wpływ odnotowano odnośnie częstości hospitalizacji (21,9/100 pacjento-lat vs 31,1/100 pacjento-lat, po uwzględnieniu wieku i płci). Co więcej, statyny korzystnie wpływały na rokowanie w badanej populacji (ryzyko zgonów i hospitalizacji) niezależnie od występowania choroby wieńcowej. Różnice pozostały znamienne statystycznie nawet po uwzględnieniu oddziaływania innych czynników, takich jak: stężenie cholesterolu, stosowanie innych leków kardiologicznych, a także pozostałych danych z wywiadu.

Ze względu na obserwacyjny charakter badania, z ostatecznymi wnioskami co do stosowania statyn w niewydolności serca należy jednak poczekać do zakończenia badań randomizowanych (Controlled Rosuvastatin Multinational Study in Heart Failure [CORONA], Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Insufficienza Cardiaca-Heart Failure [GISSI-HF])

Opracowane na podstawie: JAMA / 2006-11-01

0 replies on “Statyny a ryzyko zgonu i hospitalizacji w niewydolności serca-badanie kohortowe”