Leczenie kontaminacji bakteryjnej w zespole jelita nadwrażliwego

Douglas A. Drossman – Treatment for bacterial overgrowth in the irritable bowel syndrome Ann Intern Med 2006;145:626
Leki przeciwbakteryjne mogą być skuteczne w zespole jelita nadwrażliwego, twierdzą autorzy oryginalnego badania opublikowanego w Annals of Internal Medicine.

Zespół jelita nadwrażliwego jest jedną z najczęstszych przyczyn wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu i dużym problemem terapeutycznym z uwagi na skąpy arsenał leków i nawrotowość objawów. Nie ma wątpliwości, że podłoże zespołu jest złożone, choć wiedza na temat jego patogenezy wciąż jest niepełna.

Stosunkowo nowym polem badawczym jest udział flory bakteryjnej jelita w wyzwalaniu objawów. Na taką możliwość wskazuje stosunkowo częsta kontaminacja jelita cienkiego u osób z zespołem jelita nadwrażliwego, a także skuteczność probiotyków i wysoki, sięgający 84 procent, odsetek dodatnich wyników testu oddechowego z laktulozą. Dodatkowym argumentem przemawiającym za słusznością omawianej koncepcji jest korzystny wpływ neomycyny na objawy choroby.

Kolejne dane o podobnym wydźwięku pochodzą z badania Pimentela i wsp., którzy przeprowadzili próbę z nowym antybiotykiem, ryfaksyminą, podawaną przez 10 dni w dawce 1200 mg dziennie. Pod wpływem tej interwencji uzyskali znamienną poprawę w zakresie objawów klinicznych, dotyczącą głównie wzdęcia i utrzymującą się przez co najmniej 10 tygodni od zakończenia terapii.

Optymizm wynikający z powyższego badania studzi autor komentarza, Douglas A. Drossman. Zdaniem Drossmana, metodyka pracy Pimentela i wsp. ma liczne wady osłabiające wagę ostatecznych wniosków. Niemniej, autor nie odrzuca możliwości zastosowania antybiotyku u osób z zespołem jelita nadwrażliwego, objawami wskazującymi na kontaminację bakteryjną (poposiłkowy dyskomfort w nadbrzuszu, wzdęcie i tendencja do luźnych stolców) i dodatnim wynikiem testu laktulozowego. Jego zdaniem, efekt tej terapii powinien być utrwalony podawaniem probiotyków.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2006-10-17