Stan przednadciśnieniowy-kontrowersje

Aram V. Chobanian – Prehypertension revisited Hypertension 2006;48:812
W Hypertension ukazał się artykuł Chobaniana poświecony stanowi przednadciśnieniowemu. Termin ten został wprowadzony w 2003 roku przez autorów raportu JNS-7 (Seventh Joint National Committee on the Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of Hypertension) i oznacza wartości ciśnienia skurczowego w granicach 120-139 mm Hg i rozkurczowego 80-89 mm Hg.

Wprowadzenie tego terminu było konsekwencją obserwacji wskazującej na zwiększone ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, a także zachorowania na chorobę wieńcową i udar mózgu w tej grupie chorych. Jak wynika z badania Framingham, nadciśnienie tętnicze rozwija się, w zależności od wieku, u 37% do ok. 50% osób z przednadciśnieniem. Podobne dane uzyskano w badaniu Trophy (Trial of Preventing HYpertension), w którym 40% chorych ze stanem przednaciśnieniowym zachorowało na nadciśnienie tętnicze.

Nierozstrzygniętym problemem jest wybór najskuteczniejszej interwencji w tej grupie pacjentów. Jedną ze strategii postępowania jest stosowanie diety DASH (The Dietary Appoaches to Stop Hypertension), która jak wykazano w badaniach klinicznych, przyczynia się do obniżenia ciśnienia tętniczego w tej populacji. Okresowe leczenie farmakologiczne nie zapobiega w sposób długotrwały późniejszemu rozwojowi nadciśnienia tętniczego (badanie Trophy).

W ostatnim czasie wiele uwagi poświęcono uzależnieniu farmakoterapii od globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego, a nie od wysokości ciśnienia tętniczego. W opinii autora artykułu takie postępowanie nie jest jednak jeszcze przekonująco udokumentowane w badaniach klinicznych (w przeciwieństwie do udokumentowanego znaczenia wysokiego poziomu ciśnienia tętniczego).

Chobanian podkreśla, że pomimo poświęcania wiele uwagi leczeniu nadciśnienia tętniczego, jest ono prawidłowo prowadzone tylko u 1/3 pacjentów. Populacja ogólna starzeje się, zagraża jej epidemia otyłości, zwiększa się odsetek osób z podwyższonymi wartościami ciśnienia, stąd zdaniem autora, konieczne jest wdrożenie nie tylko skutecznej farmakoterapii, ale również strategii popularyzującej prozdrowotny styl życia. Wpłynie to korzystnie nie tylko na problem nadciśnienia i stanu przednadciśnieniowego, ale również będzie oddziaływać na poziomie populacji.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2006-11-13

0 replies on “Stan przednadciśnieniowy-kontrowersje”