Poprawa perfuzji tkankowej celem leczenia nadciśnienia tętniczego

Bernard Levy – Importance of improving tissue perfusion during treatment of hypertension J Hypertens 2006;24(suppl5):S6-S9
Coraz więcej danych wskazuje na to, że bezpośrednimi przyczynami uszkodzenia narządowego w przebiegu nadciśnienia tętniczego są zaburzenia mikrokrążenia, polegające na zmniejszeniu gęstości sieci drobnych naczyń oraz na upośledzeniu funkcji śródbłonka naczyniowego.

W “Journal of Hypertension” Levy przedstawił wyniki najnowszych badań doświadczalnych i klinicznych nad wpływem nadciśnienia oraz innych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych na obniżenie ukrwienia narządów. Autor cytuje m.in. badania, w których wykazano szczególnie szybki rozwój zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego u chorych z cukrzycą typu 2, współistniejącą z nadciśnieniem. Stwierdzono także niekorzystny wpływ na mikrokrążenie zaburzeń lipidowych oraz palenia papierosów. Do pogorszenia perfuzji tkankowej przyczynia się także niska aktywność fizyczna.

Levy przytacza wyniki pilotażowego badania PET, nad wpływem preparatu będącego połączeniem małych dawek peryndoprylu i indapamidu , na perfuzję mięśnia sercowego u osób z nadciśnieniem tętniczym. Uczestniczący w badaniu chorzy ze świeżo wykrytym nadciśnieniem nie mieli objawów choroby wieńcowej i mieli ujemny wynik próby wysiłkowej. Perfuzję mięśnia sercowego oceniano za pomocą emisyjnej tomografii pozytronowej.

Po sześciu miesiącach leczenia stwierdzono istotny wzrost perfuzji miokardium w grupie peryndoprylu z indapamidem, w porównaniu do grupy kontrolnej. Pozytywne rezultaty badania potwierdzają wyniki badań doświadczalnych, w których wykazano korzystny wpływ peryndoprylu z indapamidem na wzrost gęstości sieci drobnych naczyń miokardium.

W podsumowaniu artykułu autor podkreśla, że za jeden z głównych procesów patogenetycznych w przebiegu nadciśnienia należy uważać degenerację mikrokrążenia. Połączenie peryndoprylu i indapamidu, pozwalające na odwrócenie tego zjawiska, wydaje się być szczególnie korzystną formą leczenia hipotensyjnego.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2006-08-13

0 replies on “Poprawa perfuzji tkankowej celem leczenia nadciśnienia tętniczego”