Cukrzyca typu 2 u osób starszych- dane epidemiologiczne

E. Selvin, J. Coresh i F.L. Branc – The burden and treatment of diabetes in elderly individuals in the U.S. Diabetes Care 2006;29:2415
Diabetes Care prezentuje amerykańskie dane poświęcone epidemiologii cukrzycy typu 2 u osób starszych. O ich znaczeniu decyduje demografia – osoby >65 roku życia stanowią obecnie około 12% populacji USA, a do 2020 roku ich odsetek ma wzrosnąć do 20%.

Na podstawie National Health and Nutrition Examination Survey dla lat 1999-2001, u osób >65 roku życia liczbę przypadków uprzednio rozpoznanej cukrzycy typu 2 ocenia się na 15,3%, a cukrzycy uprzednio nierozpoznanej na 6,9%.

Odnotowano interesujące różnice pomiędzy grupami starszych osób, u których cukrzycę rozpoznano w wieku średnim (40-64 lat) i w wieku starszym (>65 roku życia). W pierwszej grupie stwierdzono istotnie wyższe stężenia glukozy na czczo (172,4 mg% vs 132,3 mg%) oraz częstsze występowanie podwyższonych poziomów HbA1c >7% (59,9% vs 41,6%). U chorych z cukrzycą rozpoznaną w wieku średnim częściej stosowano leczenie farmakologiczne, w tym insulinę ( 31,7% vs 6,9%). Chorobowość z powodu udaru mózgu, choroby niedokrwiennej serca i jakiegokolwiek powikłania sercowo-naczyniowego, była w obu analizowanych grupach zbliżona i jednocześnie dwukrotnie wyższa niż u osób z cukrzycą < 65 roku życia. W obu grupach osób starszych z podobną częstością stwierdzano obniżenie wskaźnika kostka-ramię, przewlekłe choroby nerek i neuropatie. Retinopatia występowała natomiast istotnie częściej w grupie, w której cukrzycę rozpoznano wcześniej (39,4% vs 12,6%). Nadciśnienie tętnicze występowało u ponad 80% badanych w obu grupach a hipercholesterolemia (≥240 mg%) u odpowiednio 55% vs 45% chorych.

Zdaniem autorów wyniki uzyskane w obu analizowanych grupach stanowią odzwierciedlenie różnic w przebiegu choroby i powinny skłaniać do bardziej intensywnej terapii cukrzycy typu 2 u osób zapadających na tę chorobę w wieku średnim.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2006-11-13

0 replies on “Cukrzyca typu 2 u osób starszych- dane epidemiologiczne”