Skuteczność leczenia nadciśnienia w USA-czy są powody do zadowolenia?

Barry L. Carter – Antihypertensive prescribing. Do we have reason to celebrate? Hypertension 2006;48:816
W Hypertension warto zwrócić uwagę na wyniki badania autorstwa Ma i wsp., którzy przeprowadzili szczegółową analizę współczesnych trendów w metodach leczenia nadciśnienia tętniczego w USA. W komentarzu do pracy, Barry L. Carter porównuje aktualne tendencje w wyborze leków obniżających ciśnienie, z wykładnikami jakości opieki zdrowotnej nad osobami z nadciśnieniem tętniczym.

Jednym z najbardziej znamiennych zjawisk opisywanych przez Cartera jest utrwalanie się po 2000 roku pozycji diuretyków w leczeniu nadciśnienia. Znacząco zwiększa się także odsetek osób stosujących więcej niż jeden lek (z 48% w 1993 roku do 60% w 2004 roku). Opisywane trendy w leczeniu nadciśnienia przekładają się na wzrost odsetka osób, u których dzięki farmakoterapii uzyskuje się oczekiwane wartości ciśnienia tętniczego (z 47% w latach 1988-1991 do 56% w latach 2001-2002 – dane dotyczą tylko osób leczonych).

Powyższe liczby, choć stale rosną, wciąż nie budzą zadowolenia. Innym problemem pozostaje liczna grupa osób z nadciśnieniem nie stosujących leków. Są to chorzy, którzy unikają kontaktu z lekarzem, osoby, u których nadciśnienie zostało przeoczone lub te, które pomimo wysokich wartości ciśnienia mierzonych w gabinecie nie otrzymały recepty na właściwy lek lub nie przestrzegają zaleceń. Po uwzględnieniu tych grup, odsetek osób z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem nie przekracza 40%. Znaczące różnice w częstości osiągania celów terapii dotyczą również pacjentów objętych podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym i leczących się prywatnie.

Jest nadzieja, że wyrównanie tych różnic umożliwi osiągnięcie głównego celu leczenia nadciśnienia tętniczego, sformułowanego w dokumencie Healthy People 2010. Jest nim uzyskanie prawidłowej kontroli ciśnienia tętniczego u 50% osób z nadciśnieniem.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2006-11-13

0 replies on “Skuteczność leczenia nadciśnienia w USA-czy są powody do zadowolenia?”