Współczesna wiedza na temat zależności pomiędzy chorobą wieńcową a depresją

Nancy Frasure-Smith i Francois Lesperance – Recent evidence linking coronary heart disease and depression Can J Psych 2006;51:730
W Canadian Journal of Psychiatry ukazał się interesujący przegląd piśmiennictwa dokumentującego 30 lat badań nad zależnością pomiędzy chorobą wieńcową a depresją. W tym czasie utrwaliło się przekonanie o tym, że pacjenci z chorobą wieńcową i zawałem serca, osoby z zastoinową niewydolnością serca i niestabilną dusznicą bolesną oraz chorzy poddawani zabiegom na naczyniach wieńcowych, stanowią grupę ponadprzeciętnie częstego występowania dużej depresji (15-20% chorych). Mówi się również, że depresja pogarsza rokowanie u osób z chorobą wieńcową, a nawet zwiększa ryzyko wystąpienia choroby serca u dotychczas zdrowych osób.

Powyższe wnioski wciąż budzą emocje i skłaniają do zadawania pytań o jakość dowodów, na podstawie których są formułowane. Odpowiedzi można uzyskać analizując wyniki przeglądu systematycznego przeprowadzonego przez Frasure-Smith i Lesperance. W oparciu o przegląd największych baz danych autorki zidentyfikowały łącznie 49 badań poświęconych interesującemu je zagadnieniu.

Wyniki najnowszych i najwartościowszych prac potwierdzają udział depresji w etiologii choroby wieńcowej. Z kolei dane na temat wpływu depresji na rokowanie w chorobach serca są mniej przekonujące. Wciąż pojawiają się badania podważające istnienie takiej zależności.

Liczba prób klinicznych, w których oceniano wpływ leczenia depresji na parametry kardiologiczne, jest skąpa. Dostępne sugerują skuteczność sertraliny u pacjentów z nawrotem depresji po zawale serca, ale nie z pierwszym epizodem depresji oraz na przydatność terapii behawioralno-poznawczej, stosowanej jako jedyna metoda leczenia lub w skojarzeniu z leczeniem farmakologicznym.

Podsumowując, pomimo wielu lat badań, wiedza na temat zależności pomiędzy depresją a chorobami serca jest niepełna i wymaga uzupełnienia.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2006-10-13

0 replies on “Współczesna wiedza na temat zależności pomiędzy chorobą wieńcową a depresją”