Otyłość zwiększa ryzyko zgonu z powodu nowotworu

B.C. Bordeaux, S. Bolen i D.J. Brotman – Beyond cardiovascular risk: the impact of obesity on cancer death Cleve Clin J Med 2006;73:945
W krótkim artykule przeglądowym na łamach Celveland Medical Journal, Bordeaux i wsp. omawiają problem relacji między nieprawidłową masą ciała a występowaniem nowotworów, opierając się na wynikach prowadzonej w ramach programu Cancer Prevention Study II, prospektywnej, trwającej 16 lat obserwacji 900000 osób. W badaniu tym wykazano, że znaczna otyłość istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia licznych nowotworów i zgonu z ich powodu.

U mężczyzn z BMI >35 lub 40 kg/m2 (w porównaniu z BMI 18,5-24,9 kg/m2) odnotowano zwiększone ryzyko zgonu z powodu nowotworów wątroby (RR-4,52), trzustki (RR-2,61), żołądka (RR-1,94), przełyku (RR-1,91) i jelita grubego (RR-1,84). W grupie kobiet z BMI >35 lub 40 kg/m2 (w porównaniu z BMI 18,5-24,9 kg/m2) zwiększone ryzyko zgonu obserwowano dla nowotworów macicy (RR-6,25), nerki (RR-4,75), szyki macicy (RR-3,2), trzustki (RR-2,76), przełyku (RR-2,64) i piersi po menopauzie (RR-2,12).

Autorzy postulują prokancerogenne działanie szeregu czynników związanych z otyłością: hiperinsulinemii, zwiększonego stężenia wolnego IGF-1, leptyny, TNF-alfa, interleukiny 6 (część z tych czynników to elementy towarzyszącego otyłości procesu zapalnego, mogące uczestniczyć w promocji nowotworów; zwiększona ilość tkanki tłuszczowej, dzięki zawartej w niej aromatazie, zwiększa stężenie estrogenów i częstość występowania nowotworów hormonozależnych).

Istotnym czynnikiem ryzyka zgonu z powodu nowotworu u otyłych jest także mniejsza częstość wykonywania i dokładność badań przesiewowych. Trudności sprawia także leczenie operacyjne, dawkowanie chemoterapeutyków i radioterapia u osób otyłych.

Zdaniem autorów pracy w USA otyłość może odpowiadać za 14% zgonów z powodu nowotworów u mężczyzn oraz 20% zgonów z powodu nowotworów u kobiet i konieczne jest podjęcie odpowiednich działań mogących zmienić tę niekorzystną sytuację.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / 2006-10-26

0 replies on “Otyłość zwiększa ryzyko zgonu z powodu nowotworu”