Rynek alternatywnych i komplementarnych usług medycznych-rola lekarza

Ch.R. Sanderson, B. Koczwara i D.C. Currow – The therapeutic footprint of medical, complementary and alternative therapies and a doctor`s duty of care MJA 2006;185:373
Medical Journal of Australia omawia problem, z którym coraz częściej muszą konfrontować się lekarze, a mianowicie rozwój rynku komplementarnych i alternatywnych usług medycznych, traktowanych jak produkty handlowe. Zakłóca to relacje lekarz-pacjent i może spowodować, że część z chorych, ze stratą dla siebie, całkowicie zawierzy niesprawdzonym formom terapii.

Sanderson i wsp. formułują obowiązki lekarzy wynikające z rozwoju rynku komplementarnych i alternatywnych usług medycznych, czyniąc rozróżnienie pomiędzy alternatywną formą praktyki medycznej, negującą całkowicie zasadność medycyny klinicznej a medycyną komplementarną, której działania mają współistnieć z głównym nurtem terapii.

Lekarze powinni przedstawiać chorym merytoryczne informacje o innych możliwościach terapii. Problemem jest zatem zdobycie przez nich niezbędnej wiedzy w tym zakresie. Drugie zagadnienie to leczenie ewentualnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem metod medycyny komplementarnej i alternatywnej. Trzecim problemem jest ocena skuteczności (wykonywanie odpowiednich badań dodatkowych) alternatywnej bądź komplementarnej interwencji terapeutycznej. Kolejną kwestią może być właściwa reakcja na prośby pacjentów o wykonywanie zabiegów umożliwiających terapię alternatywną (np. uzyskanie dostępu do żyły, przez który podawane będą leki o nieudokumentowanej skuteczności, np. witamina C).

Podsumowując ogrom czekających zadań Sanderson i wsp. podkreślają, że „w epoce „konsumeryzmu” zmieniają się role lekarzy. Odpowiadając na zapotrzebowanie ze strony pacjentów i reagując na współzawodnictwo ze strony innych „dostawców usług medycznych” lekarze nie powinni tracić poczucia odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez pacjentów i wykorzystywać swoją wiedzę medyczną w najlepszym interesie chorych, stosując profesjonalnie uznane standardy postępowania.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 2006-10-02

0 replies on “Rynek alternatywnych i komplementarnych usług medycznych-rola lekarza”