Leki antypsychotyczne drugiej generacji – przeszacowane korzyści kliniczne?

Robert A. Rosenheck – Outcomes, costs, and policy caution. A commentary on the cost utility of the latest antipsychotic drugs in schizophrenia study (CUtLASS 1) Arch Gen Psych 2006;63:1074
Leki antypsychotyczne drugiej generacji nie wykazują istotnej przewagi nad swoimi poprzednikami, twierdzi Robert A. Rosenhack w Archives of General Psychiatry.

Omawiana publikacja jest komentarzem do angielskiego badania CUtLASS 1 (Cost Utility of the Latest Antipsychotic Drugs in Schizophrenia Study), w którym nie stwierdzono różnic w jakości życia, częstości przerywania terapii ani działań niepożądanych pomiędzy osobami ze schizofrenią, stosującymi leki antypsychotyczne pierwszej i drugiej generacji. Wyniki badania zasługują, zdaniem Rosenhacka, na uwagę. Warto podkreślić długi, 12-miesięczny okres obserwacji. Przedmiotem porównania były klasy leków, a nie ich wybrani przedstawiciele.

Co ciekawe, projekt CUtLASS 1 nie był pierwszym badaniem, które podważa powszechne przekonanie o szczególnych dobrodziejstwach leków antypsychotycznych drugiej generacji. Podobne wnioski pochodzą z dużych i dobrze zaprojektowanych badań, w których porównywano olanzapinę z haloperydolem (Department of Veterans Affairs Cooperative Study) oraz 4 leki należące do antypsychotyków drugiej generacji ze “starą” perfenazyną (Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness – CATIE).

Autor komentarza nie wyklucza, że pewnego rodzaju “propaganda sukcesu” uczyniła z leków antypsychotycznych drugiej generacji przełom w leczeniu schizofrenii. Przekonanie o wysokiej skuteczności tej klasy leków przełożyło się na gotowość do ponoszenia wysokich kosztów terapii. W USA roczny koszt refundacji leków antypsychotycznych drugiej generacji przekroczył 10 miliardów dolarów i jest nawet 100-krotnie wyższy od kosztu leczenia ich poprzednikami.

Zdaniem autora komentarza konieczne są długotrwałe badania pod kątem późnych dyskinez podczas leczenia przeciwpsychotycznego. W tym aspekcie leki drugiej generacji wydają się mieć przewagę, ale dowody naukowe są ograniczone.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2006-10-19

 

0 replies on “Leki antypsychotyczne drugiej generacji – przeszacowane korzyści kliniczne?”