Farmaceuci uczestnicy akcji ratunkowej po huraganie Katrina

Velazquez L, Dallas S, Rose L, Evans KS, Saville R, Wang J, Bradley SK, Bona JD – A PHS pharmacist team’s response to Hurricane Katrina Am J Health-Syst Pharm (2006) 63, 1332
Grupa amerykańskich farmaceutów, pracowników publicznej służby zdrowia (Public Health Service, PHS) oddelegowanych w pierwszych dniach września 2005 do stanu Luizjana, opisuje doświadczenia pracy w warunkach, będących konsekwencją klęski żywiołowej – huraganu Katrina. Ośmiu farmaceutów stanowiło część grupy medycznej, składającej się z 70 osób, odpowiedzialnej za utworzenie tymczasowego szpitala dla ofiar huraganu (Federal Medical Station, FMS). Szpital przeznaczony dla 480 pacjentów umieszczono w hangarze lotniczym, na terenie lotniska marynarki wojennej w Meridian.

Jako najważniejsze zadania uczestnicy akcji ratunkowej wymieniają w następującej kolejności: znalezienie bezpiecznego miejsca dla apteki, ustalenie sposobu porozumiewania się w celu uniknięcia niepotrzebnego powielania działań zespołu farmaceutów, ustalenie postępowania w związku z narastającym niedoborem leków, pozyskanie mebli aptecznych, zapewnienie brakujących formularzy recept dla lekarzy, ustalenie zwięzłej listy leków niezbędnych dla ordynujących lekarzy, zapewnienie źródeł informacji o lekach, ustanowienie systemu kontroli nad wybranymi preparatami leczniczymi, zapewnienie lodówek, stworzenie izby ekspedycyjnej. Ponadto ustalono odpowiednią procedurę komunikowania się z pacjentami i przekazywania informacji na temat stosowania leków osobom poszkodowanym, z uwzględnieniem możliwych reakcji psychologicznych ofiar, jak np. nieuzasadniony lęk lub agresja.

Farmaceuci kontrolowali także leki przynoszone przez pacjentów do szpitala pod kątem zanieczyszczeń wywołanych powodzią i czytelności sposobu dawkowania. W razie potrzeby uzupełniali brakujące leki lub wyszukiwali i przekazywali właściwe informacje o stosowaniu leku. Część podstawowego zaopatrzenia FMS pochodziła z zapasów opracowanych na podstawie analizy innych klęsk żywiołowych. Brakowało jednak w zapasach np. odpowiedniej ilości preparatów insuliny.

W związku z dramatyczną sytuacją w zakresie zaopatrzenie w leki farmaceuci na miejscu opracowali odpowiedni wykaz preparatów zamiennych z uwzględnieniem nazw międzynarodowych i grup wskazań terapeutycznych. Kolejnym zadaniem dla zespołu była inwentaryzacja i ocena przydatności środków leczniczych – darów od aptek i firm farmaceutycznych.

W ocenie autorów artykułu misja farmaceutów spełniła swoje zadanie. Pozytywnie zaskakuje szeroki wachlarz działań farmaceutów w kryzysowej sytuacji i konsekwencja działania. Farmaceuci nie tylko zabezpieczają zaopatrzenie w leki, ale wspomagają farmakoterapię przez tworzenie receptariuszy i szeroko rozumianą informację o lekach.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2006-07-15

TAGI:
0 replies on “Farmaceuci uczestnicy akcji ratunkowej po huraganie Katrina”