Opieka farmaceutyczna nad pacjentem z cukrzycą – istotne korzyści terapeutyczne

Morello CM, Zadvorny EB, Cording MA, Suemoto RT, Skog J, Harari A – Development and clinical outcomes of pharmacist-managed diabetes care clinics Am J Health-Syst Pharm 2006;63:1325
Nowoczesna opieka nad pacjentem chorym na cukrzycę obejmuje współdziałanie grupy specjalistów. W optymalnym zespole leczącym w warunkach amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej wymienia się endokrynologa, farmaceutę klinicznego, fizjoterapeutę, edukatora, pielęgniarkę, dietetyka, podiatrę i okulistę.

Najważniejszym zadaniem  jest dobór i monitorowanie właściwej farmakoterapii. Uważa się, że dzięki harmonijnej współpracy lekarza i farmaceuty pacjent ma zapewnione wysokie bezpieczeństwo i skuteczność farmakoterapii.

W ostatnich badaniach z udziałem 113 pacjentów potwierdzono, że zastosowanie w warunkach ambulatoryjnych centrów diabetologicznych zarządzanych przez farmaceutę (pharmacist-managed diabetes care clinics – DCCs) w istotny sposób zwiększa korzyści z farmakoterapii odnoszone przez pacjentów. W badaniach retrospektywnych pacjentów z cukrzycą typu 2, pozostających pod opieką DCCs w szpitalach klinicznych, oznaczano w osoczu m.in. poziom glikowanej hemoglobiny, poziom glukozy, cholesterolu, oraz lipidów LDL i HDL, triglicerydów, a także mierzono ciśnienie tętnicze krwi.

W porównaniu z wynikami wyjściowymi, wykorzystanie działań farmaceuty klinicznego w doborze leków i monitorowaniu farmakoterapii, pozwoliło na osiągnięcie lepszych wyników leczenia. U pacjentów pozostających pod dodatkową opieką farmaceuty osiągano znaczące długotrwałe, korzystne obniżenie zarówno wartości glikowanej hemoglobiny (o 1.3%), jak i ciśnienia tętniczego krwi oraz innych parametrów, w porównaniu ze standardową terapią. Zaledwie w 3,5% przypadków obserwowano objawy niekontrolowanej cukrzycy (HbA1c > 9.5%), w porównaniu ze średnią według epidemiologicznych danych wynoszącą w USA 36,9%.

Jak wynika z badań opieka farmaceutyczna nad pacjentem z cukrzycą sprawowana przez wyspecjalizowanego farmaceutę klinicznego przyczynia się w znaczący sposób do sukcesu farmakoterapii w cukrzycy typu 2.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2006-07-11

0 replies on “Opieka farmaceutyczna nad pacjentem z cukrzycą – istotne korzyści terapeutyczne”