Poradnictwo zdrowotne dla nastolatków – ważne i niedoceniane

Mark B. Stephens – Preventive health counseling for adolescents LINK: Am Fam Phys 2006;74:1151
Profilaktyka i promocja zdrowia wśród nastolatków jest problemem trudnym tym bardziej, że młodzi ludzie zwykle nie dostrzegają zależności pomiędzy ryzykownymi zachowaniami a ich konsekwencjami zdrowotnymi.

Poszukując odpowiedzi na pytanie, jak powinna wyglądać opieka zdrowotna nad osobami w okresie dorastania, warto sięgnąć po artykuł przeglądowy poświęcony temu zagadnieniu, opublikowany w American Family Physician. Ocenia się, że pomimo dobrej opinii o własnym zdrowiu, aż 73% nastolatków co najmniej raz w roku poszukuje pomocy lekarskiej. Ten kontakt należy wykorzystać do działań nie związanych z aktualnym problemem zdrowotnym i polegających na zdefiniowaniu zachowań ryzykownych i promocji zachowań właściwych. Kluczem do powodzenia jest stworzenie atmosfery zaufania, a tym samym przełamanie naturalnej niechęci młodych ludzi do zwierzania się ze swoich problemów.

Najczęstszą przyczyną śmiertelności i chorobowości w okresie dorastania są wypadki, zabójstwa i samobójstwa. Istotne problemy stanowią: nadużywanie środków odurzających, nikotynizm i nadużywanie alkoholu. Coraz częściej problemem są ryzykowne zachowania seksualne (należy zwrócić uwagę na skrining zakażenia chlamydiami u aktywnych płciowo kobiet poniżej 25 roku życia), niewłaściwe odżywianie i zaniedbywanie ćwiczeń fizycznych, które powinny być wykonywane przez większość/wszystkie dni tygodnia.

W trakcie rozmowy z młodymi ludźmi należy poruszać zagadnienia najprostsze i pozornie oczywiste, takie jak konieczność zapinania pasów w trakcie jazdy samochodem. Sposób rozmowy powinien być uzależniony od wieku nastolatka – najmłodsi chętnie zaakceptują kategoryczne i jednoznaczne zalecenia, podczas gdy starsi prawdopodobnie zniechęcą się, jeśli kontakt z lekarzem nie będzie miał formy rzeczowej dyskusji.

Opracowane na podstawie: American Family Physican / 2006-10-01

0 replies on “Poradnictwo zdrowotne dla nastolatków – ważne i niedoceniane”