Profil czynników ryzyka u osób z chorobą wieńcową z młodszych grup wiekowych

Carl J. Lavie i Richard V. Milani – Adverse psychological and coronary risk profiles in young patients with coronary artery disease and benefits of formal cardiac rehabilitation Arch Intern Med 2006;166:1878
Dane epidemiologiczne wskazują na niekorzystne odległe rokowanie u osób z chorobą wieńcową z młodszych grup wiekowych. Pytanie o przyczyny tego zjawiska oraz o skuteczność klasycznej rehabilitacji psychoruchowej po ostrych incydentach wieńcowych, u osób w średnim wieku pozostawało bez odpowiedzi. Wynikało to w dużym stopniu z niewielkiego procentowego udziału młodszych pacjentów w badaniach poświęconych tym zagadnieniom.

Inaczej jest w pracy, której wyniki opublikowano w Archives of Internal Medicine. Jej autorzy skoncentrowali się na porównaniu profilów ryzyka 260 starszych (średnio 75 lat) i młodszych (średnio 48 lat) pacjentów po ostrych incydentach wieńcowych. Charakterystyczną cechą drugiej z wymienionych grup okazała się wyższa punktacja w skalach lęku, agresji i depresji.

Dwunastotygodniowy, sformalizowany program rehabilitacji psychoruchowej, obejmujący 36 sesji edukacyjnych i ćwiczeniowych, okazał się trafioną propozycją dla młodszych pacjentów. Jego efektem było obniżenie średniego indeksu masy ciała o 1.7%, procentowego udziału tkanki tłuszczowej o 4.4%, stężenia białka C-reaktywnego o 33.3%, skurczowego ciśnienia tętniczego o 2.3% oraz częstości rytmu serca o 4.5%. Zaobserwowano również znamienną poprawę pod względem nasilenia objawów depresyjnych (-58.5%), lękowych (-46.0%) i agresji (-45.7%). Istotnie zmniejszyła się również częstość występowania zaburzeń psychologicznych. Jednocześnie wzrosła jakość życia.

Podsumowując, wyniki badania wskazują na istotny udział zaburzeń psychologicznych w profilu ryzyka choroby wieńcowej u młodych osób. Jednocześnie wskazują na skuteczność rehabilitacji psychoruchowej po incydentach wieńcowych w młodszych grupach wiekowych.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2006-09-25

0 replies on “Profil czynników ryzyka u osób z chorobą wieńcową z młodszych grup wiekowych”