Lekarze przyczyniają się do błędów związanych z farmakoterapią, popełnianych przez ich pacjentów

Derjung M. Tarn i wsp – Physician communication when prescribing new medications Arch Intern Med 2006;166:1855
Stwierdzenie, że przestrzeganie zaleceń dotyczących farmakoterapii jest warunkiem jej skuteczności, można nazwać truizmem. Pomimo to odsetek osób, które przerywają przyjmowanie leków lub stosują je nieregularnie, jest wysoki.

Większość autorów parających się tym zagadnieniem koncentruje się na przyczynach leżących po stronie pacjenta. Tarn i wsp., których badanie opublikowano w Archives of Internal Medicine, zaproponowali odmienne spojrzenie. Podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, czy lekarze decydujący się na podanie nowego leku udzielają swoim pacjentom wyczerpujących informacji na temat wskazań do stosowania, sposobu przyjmowania i działań niepożądanych.

Źródłem danych były nagrania 185 konsultacji ambulatoryjnych u lekarzy rodzinnych, internistów i kardiologów praktykujących w Sacramento, USA. W trakcie analizowanych wizyt zlecono łącznie 243 nowe leki.

Nazwa nowego preparatu została wymieniona przez 74% lekarzy. 87% z nich wyjaśniło cel podania dotychczas nie stosowanego specyfiku. Działania niepożądane omówiono jedynie w przypadku 35% leków, zaś czas terapii został sprecyzowany tylko w przypadku 34% preparatów. Co ciekawe, wyjaśnienia dotyczące liczby tabletek, jaką należało stosować w ciągu dnia, okazały się niewystarczające aż w 45% przypadków. Z podobną częstością lekarze zaniedbywali przekazywania informacji na temat częstości stosowania nowych leków oraz odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami. W trakcie rozmów o nowych lekach podejmowano średnio 3.1 spośród 5 tematów, które powinny być nieodłącznym elementem takiego omówienia.

Podsumowując, informacje na temat nowych leków, przekazywane przez lekarzy swoim pacjentom, są niewystarczające i mogą odpowiadać za późniejsze przerywanie terapii lub brak regularności w jej prowadzeniu.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2006-09-25

0 replies on “Lekarze przyczyniają się do błędów związanych z farmakoterapią, popełnianych przez ich pacjentów”