Zielona herbata może obniżać śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych

Shinichi Kuriyama i wsp – Green tea consumption and mortality due to cardiovascular disease, cancer, and all causes in Japan. JAMA 2006;296:1255
Nie wygasa marzenie o skutecznej, naturalnej metodzie przeciwdziałania przewlekłym chorobom. Od wielu lat jedną z kandydatek do tej roli jest zielona herbata, a w szczególności zawarte w niej polifenole.

Wyniki wieloletniej, prospektywnej obserwacji próbki japońskiej populacji, opublikowane w Journal of American Medical Association, są niewątpliwym powodem do radości dla zwolenników tego napoju. W badaniu rozpoczętym jeszcze w 1994 roku wzięło udział 40 530 osób w wieku od 40 do 79 lat, bez nowotworów złośliwych oraz chorób serca i naczyń. Głównym mierzonym parametrem była śmiertelność niezależnie od przyczyny, z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz z powodu nowotworów złośliwych. Pierwszy z wymienionych parametrów analizowano przez 11 lat, zaś dwa pozostałe krócej – przez 7 lat.

W tym czasie zaobserwowano odwrotną korelację pomiędzy spożyciem zielonej herbaty a całkowitą śmiertelnością i śmiertelnością z powodu chorób serca i naczyń. Siła zależności była większa u kobiet, u których regularne wypijanie 3-4 filiżanek tego napoju obniżało względne ryzyko zgonu niezależnie od przyczyny do 0.82 (95% przedział ufności, 0.70-0.95), a wypijanie ponad 5 filiżanek – do 0.77 (0.67-0.89). Korelacja pomiędzy spożyciem zielonej herbaty a śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych była jeszcze silniejsza, choć, podobnie jak we wcześniejszym przykładzie, osiągała znamienność statystyczną dopiero w przypadku wypijania co najmniej 3 filiżanek napoju dziennie. Zależność między spożyciem zielonej herbaty a śmiertelnością z powodu nowotworów była nieistotna.

Podsumowując, picie umiarkowanej i dużej ilości zielonej herbaty może zmniejszać całkowitą śmiertelność oraz ryzyko zgonu z powodu chorób serca i naczyń.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2006-10-13

0 replies on “Zielona herbata może obniżać śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych”