Peryndopryl w niewydolności serca z zachowaną funkcją skurczową – badanie PEP-CHF

The perindopril in elderly people with chronic heart failure (PEP-CHF) study World Congress of Cardiology/ESC Congress, Barcelona, 02-06.09.2006
Na sesji Hot Line w trakcie Kongresu Kardiologicznego w Barcelonie ogłoszono wyniki badania The perindopril in the elderly people with chronic hart failure (PEP-CHF).

W badaniu z podwójnie ślepą próbą wzięło udział 852 pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną funkcją skurczową lewej komory (średnia EF=65%), którzy otrzymywali 4 mg peryndoprylu lub placebo. Średni wiek badanej populacji wynosił 75 lat i był wyższy niż w większości badań poświęconych niewydolności serca. Punktami końcowymi badania były zgon lub hospitalizacja z powodu niewydolności serca.

W trakcie 26 miesięcy obserwacji zarejestrowano wystąpienie 207 punktów końcowych, z redukcją względnego ryzyka o 8% na korzyść peryndoprylu (różnica nie osiągnęła istotności statystycznej).

Przedstawione rezultaty skomentował Prof. Dickstein. Zwrócił uwagę na fakt, że istotny wpływ na uzyskane dane mogły mieć problemy z rekrutacją, a tym samym wydłużenie czasu badania. Po 18 miesiącach aż 38% osób przestało przyjmować lek programowy, a około 90% pacjentów zarówno z grupy placebo jak i peryndoprylu otrzymywało dowolny inhibitor konwertazy od swoich lekarzy. Sytuacja doprowadziła do drastycznego zmniejszenia siły badania.

Jeżeli zanalizujemy efekt leczenia w czasie to, zdaniem Prof Dicksteina, łatwo można zauważyć redukcję głównego punktu końcowego o 31% po roku obserwacji (p=0,055) i znamienne zmniejszenie częstości hospitalizacji z powodu niewydolności serca o 37% (p=0,033) na korzyść peryndoprylu.

Uzyskane wyniki są zgodne z rezultatami badania CHARM – Preserved, w którym po 37 miesiącach obserwacji zbliżonej, chociaż młodszej populacji, wykazano korzystny wpływ kandesartanu (w porównaniu z placebo).

Podsumowując, wyniki tych badań wskazują na potencjalna rolę hamowania układu renina-angiotensyna w terapii pacjentów z niewydolnością serca i zachowaną czynnością skurczową. Kolejnych informacji powinno dostarczyć badanie I-PRESERVE z irbesartanem, przeprowadzone na 4128 pacjentach. Jego wyniki powinny być ogłoszone w przyszłym roku.

Opracowane na podstawie: doniesienie prasowe / 2006-09-03

0 replies on “Peryndopryl w niewydolności serca z zachowaną funkcją skurczową – badanie PEP-CHF”