Choroby zastawek u osób starszych

Bernard Iung, Alec Vahanian – Valvular heart disease in elderly people Lancet 2006;368:969
Bernard Iung i Alec Vahanian, w artykule redakcyjnym opublikowanym w The Lancet analizują występowanie chorób zastawek u osób starszych. Autorzy zwracają uwagę, że chorobowość jest ciągle wysoka, pomimo ewidentnego ograniczenia częstości występowania choroby reumatycznej.

Iung i Vahanian zauważają, że choroby zastawek u osób starszych są spowodowane chorobami degeneracyjnymi (w przypadku stenozy aortalnej częstość zmian degeneracyjnych i reumatycznych u 1197 osób w wieku >70 lat wynosiło 81.0 vs 11.2% – Euro Heart Survey). Zwracają jednak uwagę, ze termin zmiany degeneracyjne nie jest określeniem właściwym we wszystkich przypadkach.

Procesy patofizjologiczne leżące u podstaw chorób zastawki aortalnej i mitralnej są różne. Uszkodzenie zastawki aortalnej, prowadzące do jej zwężenia, jest bliższe pod względem histologicznym miażdżycy. Zwyrodnienie śluzakowate dotykające zastawki mitralnej i prowadzące do jej niedomykalności powoduje inny rodzaj remodelingu zastawki.

Zdaniem autorów komentarza, należy dokonać klasyfikacji zmian degeneracyjnych zastawek. Pozwoli to na bardziej precyzyjne określenie historii naturalnej chorych, a także na określenie ryzyka interwencji, w zależności od wieku oraz chorób współistniejących. Starzenie się populacji sprawia, że choroby zastawek stają się coraz większym problemem.

Autorzy komentarza podkreślają konieczność wypracowania optymalnych metod terapii, włącznie z wdrożeniem technik mało inwazyjnych.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2006-09-16

0 replies on “Choroby zastawek u osób starszych”