Statyny bez recepty? – głos przeciwko

Philip J. Barter i Kerry-Anne Rye – The argument against the appropriateness of over-the-counter statins Circulation 2006;114:1315
Obniżające ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych (CV) statyny można uznać za przełom w kardiologii. Towarzystwa naukowe zalecają stosowanie statyn u osób ze zwiększonym ryzykiem incydentu CV.

Mając na uwadze skuteczność i wysoki profil bezpieczeństwa sugerowano sprzedaż statyn bez recepty (over the counter- OTC). Taka strategia już została wdrożona w Wielkiej Brytanii, gdzie mała dawka simwastatyny (10 mg) jest dostępna w postaci OTC.

Barter i Rye polemizują na łamach Circulation z takim właśnie sposobem dystrybucji leków. Autorzy odwołują się w komentarzu do trzech argumentów: u osób będących w grupie niskiego ryzyka CV możliwość pojawienia się objawów niepożądanych statyn jest większa niż ewentualna korzyść (szacunkowe dane wskazują na niewielką redukcję 5-letniego ryzyka CV u osób przyjmujących 20 mg simwastatyny, u których ryzyko jest wyjściowo niskie – z 2% do 1.6%). Z kolei pacjenci wysokiego ryzyka mogą nie osiągać w warunkach leczenia niekontrolowanego pożądanych celów terapeutycznych w zakresie cholesterolu niskiej gęstości (LDL).

Powszechna dostępność statyn może sprawiać, że inne anomalie, na przykład obniżony poziom lipoprotein wysokiej gęstości (HDL), pozostaną nierozpoznane. Może to prowadzić do utrzymywania się relatywnie wysokiego ryzyka incydentu CV, mimo regularnego przyjmowania statyny. Chorzy tacy, jak podkreślają autorzy, powinni być leczeni dwutorowo i przyjmować statynę oraz fibrat lub niacynę (badanie INTERHEART).

Z powyższych względów autorzy nie popirają dystrybucji statyn jako leków OTC.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2006-09-19

0 replies on “Statyny bez recepty? – głos przeciwko”