Statyny bez recepty? – czy to dobra opcja w pierwotnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych?

Antonio M. Gotto, Jr – Over-the-counter statins are worth considering in primary prevention of cardiovascular disease Circulation 2006;114:1310
Trwa debata nad dopuszczeniem statyn do sprzedaży bez recepty (over-the-counter OTC). Mimo aprobaty, jaką uzyskała w 2004 roku w Wielkiej Brytanii taka właśnie forma dystrybucji simwastatyny (10 mg), próby upowszechnienia sprzedaży statyn OTC w Stanach Zjednoczonych nie powiodły się (amerykańska FDA odrzuciła wnioski o bezrecepturową sprzedaż lowastatyny oraz prawastatyny).

Zwolennicy statyn sprzedawanych w formie OTC podkreślają, że z takiego leczenia mogłyby skorzystać osoby, które kwalifikują się do prewencji pierwotnej zgodnie z wytycznymi ATP III, pacjenci, u których występują przynajmniej dwa czynniki ryzyka, a 10-letnie ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca (CHD) jest równe lub mniejsze niż 20%, osoby bez przeciwwskazań do statyn oraz osoby, u których relacja zysku względem ryzyka związanego z leczeniem jest korzystna.

Głównym zastrzeżeniem, jakie zgłaszali członkowie panelu FDA była, jak podkreśla w komentarzu redakcyjnym Antonio M Gotto Jr, możliwość samodzielnego określenia przez pacjentów rzeczywistej potrzeby przyjmowania statyn bez nadzoru lekarza. Podnoszono także argument o możliwości przeoczenia chwili, w której dawka statyny powinna być zwiększona lub do statyny powinien być dołączony inny lek hipolipemizujący. Krytykowano także system sprzedaży w amerykańskich aptekach, który nie wymaga słownego kontaktu pacjenta z farmaceutą. Zastrzeżenia budziła również możliwość negatywnego wpływu promocji OTC na promocję właściwej diety i aktywnego trybu życia.

Zdaniem autor komentarza, mimo podnoszonych argumentów, debata nad formą OTC statyn powinna być utrzymana, gdyż pozwoli w przyszłości na określenie rzeczywistego miejsca takiej formy dystrybucji w prewencji chorób układu krążenia.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2006-09-19

0 replies on “Statyny bez recepty? – czy to dobra opcja w pierwotnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych?”