Zdrowie a sen: dwukierunkowa zależność

Phyllis C. Zee, Fred W. Turek – Sleep and Health: Everywhere and In Both Directions Arch Intern Med 2006;166:1686
Specjalne wydanie wrześniowego “Archives of Internal Medicine” zawiera kilka prac oryginalnych poświęconych zależnościom pomiędzy snem a stanem zdrowia.

Według autorów komentarza redakcyjnego sen jest wykładnikiem zdrowia i jakości życia. Liczne badania wykazały, że zaburzenia snu są odzwierciedleniem złego stanu psychicznego i somatycznego pacjentów a jednocześnie same w sobie mają negatywny wpływ na zdrowie, nastrój czy też jakość życia. Zauważalna jest więc dwukierunkowość tego zjawiska.

Przykładem takich zależności mogą być zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, metabolicznego, przewlekły ból czy depresja. Osoby śpiące mniej niż 5h na noc mają 3-krotnie wyższe ryzyko wystąpienia ataku serca a jednocześnie pacjenci cierpiący na chorobę wieńcową serca częściej uskarżają się na zaburzenia snu. Zespół bezdechu nocnego zwiększa ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy. Z drugiej strony nadciśnienie, niewydolność serca, choroba wieńcowa i cukrzyca sprzyjają rozwojowi bezdechu nocnego.

Nie do końca jasne są mechanizmy opisanych zależności. Niektóre badania dowodzą, że sen ma duży wpływ na układ immunologiczny. Badacze wskazują na rolę snu w immunologicznej odpowiedzi komórkowej. Ponadto zaburzenia snu mogą powodować uwolnienie czynników przeciwzapalnych (cytokin, interleukin 6, czynników martwicy nowotworów α).

Zdaniem autorów dobrej jakości i odpowiedniej długości sen jest tak samo ważnym elementem zdrowego stylu życia, jak prawidłowe odżywianie się czy wysiłek fizyczny.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2006-09-18

0 replies on “Zdrowie a sen: dwukierunkowa zależność”