Internet jest popularnym, choć mało wiarygodnym dla pacjentów źródłem wiedzy na temat zdrowia psychicznego

John Powell i Aileen Clarke – Internet information-seeking in mental health. Population survey Br J Psych 2006;189:273
W British Journal of Psychiatry warto zwrócić uwagę na wyniki oryginalnego badania dotyczącego roli internetu jako źródła wiedzy o zdrowiu psychicznym w ogólnej populacji.

Z wcześniejszych opracowań jednoznacznie wynika, że odsetek osób wykorzystujących internet do wyszukiwania informacji medycznych stale rośnie. Dane na temat znaczenia sieci w poszerzaniu wiedzy na temat chorób psychicznych są jednak skąpe.

Tę lukę wypełnia przekrojowe badanie ankietowe autorstwa Powella i Clarke, przeprowadzone wśród mieszkańców Oxfordshire w Anglii. Na 1574 zaproszeń do udziału w projekcie uzyskano 917 pozytywnych odpowiedzi. Respondenci byli najczęściej w wieku 46-55 lat, przeważały kobiety (54%).

Aż u 34% uczestników występowały objawy jednej z chorób psychicznych (ten i inne parametry zdrowotne oceniano przy użyciu kwestionariusza ogólnego stanu zdrowia GHQ-12). Co więcej, u 20.1% osób zaburzenia psychiczne były średnio ciężkie lub ciężkie.

Średni odsetek osób korzystających z internetu wyniósł 58.8%, przy czym w grupie poniżej 45 roku życia sięgał 85%. Osiemnaście procent spośród wszystkich użytkowników internetu wyszukiwało w nim treści związanych ze zdrowiem psychicznym. Zgodnie z oczekiwaniami, w tej grupie znalazły się przede wszystkim osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne. Dwadzieścia cztery procent osób zaliczyło internet do trzech najważniejszych źródeł informacji na temat zdrowia psychicznego, ale tylko 12% pytanych uznało, że wiedza pochodząca z sieci jest wiarygodna.

Podsumowując, internet jest ważnym medium dla osób poszukujących danych o zdrowiu psychicznym. Popularność sieci nie idzie w parze z zaufaniem do zawartych w niej treści.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / 2006-09-12