Czy częstość serca jest niezależnym predyktorem rozwoju nadciśnienia tętniczego?

Daniel A.Duprez – Heart rate: an independent predictor for hypertension? J Hypertension 2006; 24:1711
W komentarzu redakcyjnym opublikowanym w Journal of Hypertension Daniel A. Duprez zastanawia się, na ile szybsza częstość serca może być uznana za niezależny predyktor rozwoju nadciśnienia tętniczego. Taki wniosek bowiem mógłby wynikać z przeprowadzonego niedawno badania HARVEST, które udowodniło, że częstość serca i jej zmiany, w okresie 6 miesięcy obserwacji, determinują wartość zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego ciśnienia tętniczego, bez względu na wartość wyjściową ciśnienia i na udział innych czynników.

Wyniki badania HARVEST są, zdaniem autora komentarza bardzo istotne, gdyż wzięły w nim udział osoby młode, o niskim ryzyku sercowo-naczyniowym. Badacze realizujący projekt nie wykazali wyższości ambulatoryjnego pomiaru częstości serca nad pomiarem w gabinecie. Konieczna jest jednak standaryzacja pomiarów, aby uniknąć błędu metodologicznego (pozycja siedząca wiąże się na przykład z szybszą o 1-2 uderzenia częstością rytmu serca niż pozycja stojąca).

Nie znane są mechanizmy, w których częstość serca miałaby przyczyniać się do rozwoju nadciśnienia tętniczego. U podłoża tej zależności może leżeć wzmożona aktywność układu współczulnego, zwiększona sztywność naczyń tętniczych, zaburzona regulacja osi renina-angiotensyna-aldosteron. Część badaczy zwraca uwagę na rolę czynnika genetycznego, a także polimorfizmu receptora adrenergicznego beta1.

Zdaniem autora komentarza pilną potrzebą jest określenie wpływu płci na częstość rytmu serca i związane z nią ryzyko rozwoju nadciśnienia. Autor w podsumowaniu podkreśla znaczenie pomiaru podstawowych funkcji życiowych. Jeśli udział szybszej częstości serca w rozwoju nadciśnienia tętniczego potwierdzi się w kolejnych pracach, należy oczekiwać, rozwoju interwencji farmakologicznych i niefarmakologicznych zwalniających rytm serca i hamujących rozwój tej choroby.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2006-09-12

0 replies on “Czy częstość serca jest niezależnym predyktorem rozwoju nadciśnienia tętniczego?”