Choroba Alzheimera – stan wiedzy

Kaj Blennow, Mony J. de Leon i Henrik Zetterberg – Alzheimer`s disease Lancet 2006;368:387
W The Lancet warto zwrócić uwagę na obszerny artykuł przeglądowy poświęcony chorobie Alzheimera. Ogółem w krajach zachodnich otępienie występuje u poniżej 1% osób w wieku 60-64 lata, ale już u 24%-33% osób w wieku > 84 lat. W 2001 roku rozpoznawano je u około 24 milionów ludzi na świecie. Zdaniem ekspertów liczba chorych będzie podwajać się co 20 lat i w 2040 roku przekroczy 81 milionów.

Według aktualnych danych, choroba Alzheimera odpowiada za 50-60% wszystkich przypadków otępienia. Poza zaawansowanym wiekiem, czynnikiem ryzyka choroby Alzheimera jest zmniejszona wydolność czynnościowa mózgu, wiążąca się między innymi ze zmniejszeniem jego rozmiarów, niskim poziomem wykształcenia i niedostateczną aktywnością intelektualną we wczesnym okresie życia, a także niską aktywnością umysłową i fizyczną w późnym okresie życia. Postuluje się również związek między otępieniem a urazem mózgu oraz znanymi czynnikami ryzyka choroby wieńcowej.

Podstawowym zjawiskiem patomorfologicznym choroby Alzheimera jest powstawanie płytek zbudowanych z amyloidu beta oraz skupisk włókien tworzonych przez nadmiernie ufosforylowane białko tau. Dzięki zdefiniowaniu zaburzeń w neurotransmisji, typowych dla choroby Alzheimera, możliwe stało się opracowanie objawowej farmakoterapii. Jej podstawą są inhibitory acetylocholinesterazy, które jednak cechuje umiarkowana skuteczność.

Ostatnie sukcesy w badaniach nad molekularną patogenezą schorzenia zaowocowały stworzeniem nowej listy potencjalnych leków modyfikujących jego przebieg (modulatory sekretazy, inhibitory fibrylizacji amyloidu, inhibitory tau kinazy). Prawdziwym przełomem w walce z chorobą Alzheimera byłoby opracowanie metod skutecznej profilaktyki.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2006-09-29

0 replies on “Choroba Alzheimera – stan wiedzy”